تطور تفسیری واژه «قرب» با تاکید بر آیه 186 سوره بقره
تطور تفسیری واژه «قرب» با تاکید بر آیه 186 سوره بقره

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ حبیب الله حلیمی جلودار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.16532.3065

چکیده
  انتساب رابطه قرب خداوند و انسان در قرآن، در دیدگاه غالب مفسران با تنزیه پروردگار از تجسیم و تشبیه همراه شده‌است. قرب در دو کاربرد حسی و غیر حسی در قرآن مطرح گشته‌است. این واژه در کاربردهای حسی و فراتجربی ...  بیشتر
الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن
الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن

مرضیه حسنی کبوترخانی؛ حمیدرضا حاجی بابایی؛ حسین هاشم نژاد؛ جعفر گل محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2022.17338.3216

چکیده
  ترس یکی از مهمترین حالات و کیفیت‌های روح و روان بشر است که از طرفی موجب صیانت از نفس و بقای انسان می شود و از طرف دیگر ترس و صفت آن جبون یک موضوع اخلاقی است؛ لذا قسمی از آن می تواند ممدوح و قسمی دیگر می‌تواند ...  بیشتر
نقد و بررسی روایات تفسیری ناظر به سبب ابتلاء حضرت یعقوب (ع) به فراق یوسف (ع)
نقد و بررسی روایات تفسیری ناظر به سبب ابتلاء حضرت یعقوب (ع) به فراق یوسف (ع)

داود اسماعیلی؛ وجیهه محمدی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 69-85

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.15231.2873

چکیده
  قرآن مجید در بیان قصص خود اهداف مقدسی داشته است، لذا در نقل آنها بر بخش‌های مرتبط با اهداف تربیتی اکتفا نموده است، اما متأسفانه گاه مفسران با استناد به برخی روایات نقل شده در کتب پیشینیان، به شرح ابعاد ...  بیشتر
بازپژوهی معنای واژه «متکأ» در آیه 31 سوره یوسف
بازپژوهی معنای واژه «متکأ» در آیه 31 سوره یوسف

رحمان عشریه؛ سید محمد حسینی پور

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 133-149

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.15710.2944

چکیده
  معنای واژگان قرآن هرچند در ابتدا با فرهنگ مفاهمه مخاطبان نخستین آن سازگار بوده لیکن در سده‏های بعد دچار تشتت آرای مختلف شده و عواملی چون ورود واژگان معرّب در متن قرآن نیز همواره مزید بر علت بوده است. ...  بیشتر
تحلیل انتقادی نظریه محمّد عابد الجابری پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه
تحلیل انتقادی نظریه محمّد عابد الجابری پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه

ابوالفضل حاجی حیدری ورنوسفادرانی؛ کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ ابوالفضل شکوری

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 193-210

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2020.8451.2013

چکیده
  چکیده: بحث از محکم و متشابه در شمار زیربنایی‌ترین و چالشی‌ترین مباحث در حوزه تفسیر و علوم قرآن قرار دارد که از دیرباز تاکنون مورد توجه عالمان علوم مختلف اسلامی در میان مذاهب و فرقه‌های گوناگون بوده ...  بیشتر