کلیدواژه‌ها = خاورشناسان
اصحاب کهف؛ روایتی مسیحی یا قصه ای قرآنی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.30512/kq.2023.19533.3595

محمدصادق حیدری؛ محمد شریفی؛ حبیب الله حلیمی جلودار


ارزیابی آرای خاورشناسان پیرامون مصحف عثمانی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1392، صفحه 135-156

سید علی اکبر ربیع نتّاج؛ زهرا اکبری


تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 7-29

محمّدکاظم شاکر


نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 117-140

مجید معارف؛ نصرت نیل ساز؛ حسن زرنوشه فراهانی