کلیدواژه‌ها = ترجمه قرآن
نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 223-250

قاسم فائز؛ مریم گوهری


بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم

دوره 5، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 81-121

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ محمّدجمال الدّین خوش خاضع