نویسنده = سید علی دلبری
اعتبار سنجی و تحلیل پزشکی روایت «اصل خراب البدن ترک العشاء»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.30512/kq.2023.20253.3698

سید علی دلبری؛ مهدی یوسفی؛ سید مهدی موسوی؛ البرز محقق گرفمی


تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات

دوره 7، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 91-110

سید علی دلبری؛ محمد اسحاق عارفی


تحریف در حدیث، عوامل و پیامدها

دوره 4، شماره 11، مهر 1393، صفحه 187-212

سید علی دلبری