نویسنده = رسول محمدجعفری
کاوشی در جایگاه رجالی حاتم بن اسماعیل و تأمّلی در روایات مُسنَد وی از امام صادق(ع)

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 277-297

رسول محمدجعفری؛ حمیدرضا بصیری؛ حسین محققی


نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1392، صفحه 181-208

رسول‌ محمّد‌ جعفری؛ محمدحسن رستمی؛ مهدی جلالی