بررسی تطبیقی اصطلاح «انجیل» در قرآن و عهد جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه قم

چکیده

تورات و انجیل دو نام بسیار آشنا برای مسلمانان است که بارها در قرآن کریم از آنها بترتیب، به-عنوان کتابهای آسمانی یهودیان و مسیحیان نام برده شده است. مسلمانان، مسیحیان و یهودیان همگی در این که «تورات» نام کتابی وحیانی است که خداوند بر حضرت موسی (ع) وحی کرده است اتفاق نظر دارند. امّا در مورد این که به کتاب نازل شده بر حضرت عیسی (ع)، «انجیل» گفته می‌شود، بین مسلمانان و مسیحیان اختلاف نظر اساسی وجود دارد. قرآن کریم بارها انجیل را در ردیف تورات و قرآن آورده و این بدان معناست که شأن انجیل در آیین مسیحیت همان شأن قرآن در اسلام و تورات در یهودیت است. امّا مسیحیان از اساس، منکر آن هستند که عیسی (ع) مانند دیگر پیامبران، کتابی به نام انجیل داشته است. آنها معتقدند که گناه اولیّة آدم باعث سلب حیات جاوید از آدم و بنی آدم شد. بر این اساس، «انجیل» از دیدگاه الهی‌دانان مسیحی، مژده به بازگشت حیات جاوید به انسان است که از طریق تجسّد، تصلیب و رستاخیز عیسی مسیح و ایمان بدان، حاصل شده است.
 پژوهش حاضر در صدد اثبات این مطلب است که آنچه امروزه در میان مسیحیان به «انجیل» نامبُردار است امری کاملاً، الهیاتی است که با گذشت مدتهای مدید از ظهور حضرت عیسی (ع)، توسط برخی الهی‌دانان مسیحی، وارد این آیین شده است و بعکس، تعبیر «انجیل» مطابق با کاربرد قرآنی آن، با متون اوّلیّة مسیحیان سازگاری بیشتری دارد. ادّعایی که با بررسی و تحلیل تمام موارد کاربرد انجیل در متن یونانی عهد جدید، به اثبات می‌رسد.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on the word ''Injil" (Gospel) in Quran and New Testament

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Shaker 1
  • Fatemeh Miri 2
1 Professor at Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 M.A of Quranic and Hadith sciences of Qom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The words Torah and Gospel are two famous names for Muslims which have been used in Quran as revealed books of Jews and Christians. Muslims, Jews and Christians all agree that the Torah is a book revealed by God to his messenger Moses. But concerning the Gospel there is a crucial disagreement between Christians and Muslims. According to holy Quran, Gospel, Torah and Quran are at the same boat and this is to say that the place of Gospel for Christians should be the same as Quran and Torah for Muslims and Jews. However the Christians reject that the prophet Jesus had a book named Gospel. They believe that original sin caused the negation of eternal life for human beings. Therefore gospel for Christian theologians is just a good news for human beings to have eternal life through believing in incarnation, Cross and resurrection.
This research shows that what has been known for Christians as Gospel today is a theological theory that has entered in Christianity by theologians and what the word Gospel means in Quran is in more accordance with initial Christian texts of Christianity in which the word has been used. In this regard we have studied all the usages of the word "Gospel" in New Testament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative exegesis
  • Gospel
  • Quranic Gospel
  • Greek Gospel
  • Four Gospel
  • New Testament
- قرآن کریم؛ ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، قم: انصار المهدی، چ2، 1385 ش.
1. آشتیانی، جلال الدین؛ تحقیقی در دین مسیح؛ چ 3، تهران: نگارش، 1389 ش.
2. بوکای، موریس؛ التوریة والانجیل والقرآن والعلم؛ ترجمه: ‌‌حسن خالد، بیروت: المکتب الإسلامی، 1990 م.
3. توفیقی، حسین؛ آشنایی با ادیان بزرگ؛ چ7، تهران: انتشارات سمت و مرکز جهانی علوم اسلامی، 1384ش.
4. رابرتسون، آرچیبالد؛ عیسی اسطوره یا تاریخ؛ ترجمه: حسین توفیقی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1378 ش.
5. زیبایی‌نژاد، محمّدرضا؛ درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت؛ قم: انتشارات اشراق، 1375 ش.
6. سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم؛ کتاب مقدس؛ قم: آیت عشق، 1382 ش.
7. شاکر، محمدکاظم؛ «انجیل با دو قرائت»؛ پژوهش­های فلسفی کلامی، شماره 24، تابستان 1384 ش.
8. شاکر، محمد کاظم، اسدی، علی؛ «انجیل»؛ جلد 4، دائرة المعارف قرآن کریم؛ قم: بوستان کتاب، 1383 ش.
9. شمس، محمّد؛ سیر تحول کتاب مقدس؛ قم: بوستان کتاب، 1389 ش.
10. الشیخ، علی؛ الصحیح من إنجیل المسیح؛ بی‌چا، بیروت: مؤسسة الکوثر للمعارف الاسلامیة، 1425 ق.
11. طباطبایى، سیدمحمّد حسین؛ المیزان؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.
12. کتاب مقدس؛ مترجم: رابرت بروس، کاراپت اوناس، چ­2، بی­جا: بی­نا، بی­تا.
13. لوفمارک، کارل؛ کتاب مقدس چیست؟؛ ترجمه: محمّدکاظم شاکر، تهران: دستان، 1385 ش.
14. مک الوی میلر، ویلیام؛ تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران؛ ترجمه: علی نخستین، تهران:  اساطیر، 1382 ش.
15. میشل، توماس؛ کلام مسیحی؛ ترجمه: حسین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1387 ش.
16. واحد تدوین کتب درسی؛ شناخت ادیان. قم: سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور، 1380 ش.
17. Brenda E, Brasher,Encyclopedia Of Fundamentalism (E. F.),New York: Routledge, 2001, p 193 ـ 194. "Gospel".
18. Gale ,Thomson,New catholic encyclopedia (N. C. E.), SecondEdition, USA: Catholic University of America, 2003,Vol 6, p 366 ـ 367. "Gospel".
19. MacDonald, William, Believer’s Bible Commentary, First Edition, Nashville: Thomas Nelson, 1995.
20. Lofmark, Carl, What is the Bible, Rationalist Press Association, London: 1990.
21. writing under the supervision of five editors: "Charles G. Herbermann; Edward A. Pace; Condé B. Pallen; Thomas J. ShahanJohn J. WynneS. J", Catholic Encyclopedia, New York:  Robert Appleton Company, 1912, Vol 5. , p 223. " Dispersion of the Apostles".