جایگاه حدیث در علم اصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه یزد

چکیده

بدون تردید ایجاد و یا گسترش بیشتر علوم اسلامی، مرهون احادیث منقول از معصومین (ع) بوده است؛ اما عدّه‌ای گمان کرده‌اند که تقریباً همة مسائل علم اصول فقه از علوم دیگر اقتباس شده و قواعد آن مبتنی بر عقل، عرف، لغت و یا سیرة عقلاست. در این مقاله، پس از بیان مقدماتی، اثبات می‌شود که حدیث در اصول فقه شیعه، هم موضوع مهم‌ترین مسائل اصولی (مانند حجیّت خبر واحد و تعادل و تراجیح) است و هم در استنباط برخی قواعد اصولی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و علاوه بر آن، در اعتبار بخشی و حجیّت در این علم، نقش مؤثری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of Hadith in Usul Fiqh

نویسنده [English]

  • Abbas Kalantari Khalil Abad
Assistant professor at Yazd University.
چکیده [English]

No doubt that most of Islamic Sciences in their genesis and development have been indebted to the narratives of the infallibles (maasumin). But many believe that nearly all of the debates in Usul- Fiqh (an Islamic science) have been obtained from other Islamic sciences and the rules of this science are based on Reason, Custom, philology and the way of acting of the wise men (sire Oqala or practical tradition). The present paper states that Hadith in Shiism is dealt with in Usul Fiqh and also it has a particular status in elicitation of some of the fundamental rules for deep understanding of religious texts. It is also noted that Hadith in science of Usul Fiqh of Shiism has an important role as to the validation and authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Usul Fiqh
  • Hadith
  • authoritative
  • isteshab