آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

اثبات اعجاز قرآن، در پیراستگی از اختلاف، مشروط به فقدان اختلاف در قرآن و پاسخ‌یابی آیات موهم اختلاف است. صرف نظر از انگیزة‌مدعیانِ اختلاف در آیات قرآن، علّت توهّم اختلاف، در نظر نگرفتن مبانی و قواعد صحیح در تفسیر آیات است. در زمینة آیات موهم اختلاف، دسته‌بندی‌های مختلفی صورت گرفته است که به نظر نویسنده، تقسیم بر اساس سبب و علّت توهّم اختلاف، روش صائب در این زمینه است تا هم مخاطب با علّت به وجود آمدن شبهه آشنا ‌شود و هم، توان پاسخ‌گویی به شبهات را یاد ‌بگیرد. روش صحیح در پاسخ دادن به شبهات پیرامون آیات موهم اختلاف در قرآن نیز، شناسایی علّت توهّم اختلاف (در نظر نگرفتن یکی از قواعد تفسیر) در هر دو آیة موهم اختلاف و پاسخ دادن به شبهه بر اساس قاعدة یاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

So called conflicting verses and the rules of interpretation

نویسنده [English]

  • Ismail Soltani Bairami
Assistant professor at Imam Khomeini Institute, Qom, Iran.
چکیده [English]

"To prove that Quran is a miracle is in relation to be able to show that the verses of Quran are free of any kind of conflict and disagreement. Regardless of the motives of those who pretend that the verses of Quran suffer from disagreement, it seems the cause of such a claim is neglecting the true rules and principles of interpretation. These so called conflicting verses can be divided in many ways and the author believes that the best one is to divide these verses according to the causes and the motives that have made the commentator to pretend disagreement in the verses. In this way the reader will be able to know the cause of so called conflict and also to resolve inconsistency in the verses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Miraculous feature of Quran
  • Miracle
  • Conflict
  • objections to Quran
  • solutions
  • rules of interpretation