راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث از دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد تفسیر از دانشکده علوم قرآنی قم

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

بر اساس آیات و روایات، مخاطبان قرآن، محدود به زمان و مکان خاصی نیستند؛ امّا چگونگی تعمیم مدلول آیات و نحوة استفاده از مضامین آن برای مخاطبان عام، کمتر بررسی شده است. این نوشتار، برخی از راهکارهای تعمیم مفاهیم آیات، مانند تفکیک بین شؤون و مناصب پیامبران، در نظر گرفتن درجات و مراتب طولی بعضی از مفاهیم قرآن، ایجاد توسعة معنایی با استفاده از خارج کردن عبارت از سیاق با حفظ ضوابط و نیز گسترش مصادیق آیات با الغای خصوصیّت را بیان می‌کند و در ادامه، برای جلوگیری از تعمیم‌های ناروا و تفسیر به رأی، به ضوابط تعمیم مفهوم آیات با استفاده از روش‌های عقلایی فهم متن اشاره می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions and conditions of generalizing the significance of the verses of Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Abbas Mosallaee poor 1
  • Seyyed Muhammad Hossein Moosavizadeh 2
  • Abolfazl Haji Haidari 3
1 Associate professor of Quranic Sciences and Hadith at Imam Sadeq University
2 M.A of Interpretation of Qom University
3 M.A of Quranic Sciences and Hadith of Imam Sadeq University
چکیده [English]

According to the verses of Holy Quran and based on the Hadith, Quran has not addressed just a certain people of a particular era and place, but the way of generalizing the significance of the verses of Quran and the how it should be used for all the people have not been studied sufficiently. The present paper articulates some of the ways of generalizing Quranic notions. Among the ways are the necessity of distinction between the status of a prophet and what for he has been appointed, considering a kind of hierarchy in concepts of the verses of Holy Quran, a kind of semantic development and increasing the number of the cases a verse may include. It also explains how to avoid wrong generalizing and undue interpretations while considering the methods of rational understanding of the texts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • generalizing the significance of the Verses
  • eternality of Quran
  • Conditions of generalizing
  • semantic development