بررسی سبک‌شناختی فرمان حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری گروه عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

سبک‌شناسی، یکی از موضوعات ادبی است که در سدة اخیر، توجّه ویژه‌ای از طرف ادیبان و سخنوران به آن شده است. سبک ادبی، از اندیشه هر فرد سرچشمه می‌گیرد که بیان کننده نگرش و بینش آن فرد به واقعیّت‌های پیرامونش است. نوع الفاظ و ترکیبات و جمله‌بندی و طرز تعبیر معانی، ‌مهم‌ترین عوامل در چگونگی سبک ادبی است. در این میان، از جمله متونی که شایستگی و ارزش بررسی و تجزیه و تحلیل دارد، متون دینی و به طور خاص نهج‌البلاغه است؛ زیرا صاحبِ آن، امیر سخنوران و رهبر اهل بلاغت است. از میان خطبه‌ها و نامه‌ها، نامه پنجاه و سوّم امیرالمؤمنین علی(ع) که خطاب به جناب مالک‌ اشتر، در هنگام انتخابش به زمامداری مصر است، به دلیل جلوه‌های سیاسی، اخلاقی، عبادی، نظامی و اجتماعی از جایگاهی بس والا برخوردار است. هماهنگی موسیقی درونی نامه با موضوع آن و انتخاب اسلوب‌های نحوی و بلاغی متناسب با هدف مورد نظر و تناسب بسامدهای واژگانی و جملات امر و نهی با هدف نگارندة نامه، از ویژگی‌های بارز این فرمان حکومتی است. در این پژوهش، با بررسی سبک‌‌شناختی این نامه، از سه دیدگاهِ فکری، زبانی (آوایی‌، لغوی، نحوی) و ادبی، به بیان زیبایی‌ها و ارزشها و سبکِ این نامه می‌پردازیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Stylistic Study on Imam Ali’s Decree to Malik Ashtar

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khaqani 1
  • Zahra Qasem Peyvandi Qasem Peyvandi 2
1 Professor- at Arabic Department of University of Isfahan
2 Ph. D student at Arabic Department of University of Isfahan
چکیده [English]

Stylistics is one of the literary issues to which special attention has been paid by scholars and declaimers in the recent century. Literary style comes from one’s thought which expresses his attitude and insight of realities surrounding him. The kind of word, combinations, sentence structure and the way of meaning in interpretation are the most important factors in manner of literary style. Examples, those texts which are worthy of survey and analysis, are religious texts specially Nahjolbalaghah, because the composer himself is the master of eloquence. Among sermons and epistles, the 53rd epistle to Malik Ashtar while being designated as Egypt’s statesman, is highly considered due to political, ethical, military and social factors. The Internal musical harmony of the epistle with its purpose and the proper usage of methods, according to its subject are some of outstanding qualities of this epistle. In this article the author tries to state the beauties, values and style of this epistle by studying its stylistics notionally, linguistically (phonetically, lexically, syntactically) and literarily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stylistics
  • Nahjolbalaghah
  • Imam Ali(PMUH)
  • Malek Ashtar