بررسی مبنای امام خمینی در حجیّت روایات فقهی و غیر فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

دیدگاه امام خمینی(ره) همانند بسیاری از عالمان شیعه، در موضوع حجیّت روایات فقهی در مقایسه با روایات غیر فقهی متفاوت است. امام خمینی قائل به حجیّت خبر واحد فقهی است و دلیل اصلی خود بر این دیدگاه را که مبتنی بر سیره و بنای عقلاست ارائه کرده و به نقد دلایل دیگر، از جمله دلایل قرآنی، روایی و اجماع می‌پردازد. در مقابل، برای روایات غیر فقهی اعتباری قائل نیست. هرچند برخی نشانه‌ها در کلام ایشان، نشان از اعتقاد ایشان به حجیّت روایات غیر فقهی نیز دارد، امّا تصریحات ایشان در قول به عدم حجیّت، غیر قابل انکار و به لحاظ مبنای اصولی صریح‌تر است؛ گرچه در مقام عمل، یعنی در تفسیر آیات اعتقادی و معارفی بویژه با گرایش عرفانی، بر این دسته از روایات اعتماد داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Imam Khomeini`s Basis for the Authority of jurisprudential and non- jurisprudential narratives

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Diari Bidgoli 1
  • Ali Reza Koohi 2
1 Associate Professor of Qom University
2 MA Student at Qom University
چکیده [English]

Like many of Shiite scholars, Imam Khomeini`s view regarding the authority of jurisprudential traditions in comparison with non-jurisprudential ones, is not the same. Imam Khomeini believes in the authority of jurisprudential tradition with single narrator and he bases his principal reason upon common sense and the way that most wise men do (sireye oqala) while rejecting other reasons like consensus and appealing to Quranic and traditional reasons. On the contrary, he does not believe in the authority of non-jurisprudential traditions. Although some of his words demonstrate his belief in the authority of non- jurisprudential traditions, clarity of his speech in their being non- authoritative is undeniable. Anyhow he trusts in this kind of traditions in interpreting the ideological verses of holy Quran, especially with mystical approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • authority
  • single tradition
  • juriprudential traditions
  • Interpretative Traditions
  • principles of Fiqh