بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی

2 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

چکیده

از جمله راویان احادیث شیعه، محمّد بن سنان(م. 220ق) است که به رغم قرار گرفتن وی، در سلسله سند روایاتی که تعداد آن‌ها از هشتصد مورد فراتر رفته است، در اعتبار او میان علمای امامیّه اختلاف شدیدی روی داده است. این پژوهش، به نقل و بررسی گفتار عالمان رجالی در این رابطه پرداخته و کوشیده است تا از طریق بررسی احادیث مستند به راوی مذکور، شناخت دقیق‌تری از احوال وی به دست دهد. مقاله، در پایان با توجّه به جمع بندی دیدگاه‌ها و نیز ماهیّت روایت‌های محمّد بن سنان، به وثاقت وی ملتزم گردیده و تضعیف این راوی را با تمایل او به غلو، در برهه­ای از حیاتش، نوع روایت‌های او و نیز، سوء استفادۀ غالیان از این راوی، مرتبط می­داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconsideration of the Reliability of Muhammad Ibn Senān

نویسندگان [English]

  • Morteḍā Arab Arab 1
  • Hasan Naghizādeh 2
1 M.A at Ferdousi University of Mashad.
2 Associate Professor at Ferdousi University of Mashad.
چکیده [English]

Muhammad ibn Sanān (d. 220) is one of the transmitters of the Shi'a hadith. In spite of the fact that his name is found in more than 800 chains of authority of transmission, there is a great debate about his validity between the Imami scholars. In this research we focus on the accounts given about him by al-ridjal scholars. We have also tried to recognize the reliability of the aforementioned transmitter, using the rivayat(Hadiths) he has transmited. Finally, based on the presented clues and types of the rivayat he has transmitted his reliability is entailed. This article associates his weakness to his tendency to extremism in the part of his life, as well as the type of rivayat he has transmitted, and the misuse of the extremists from him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transmitters of Shi'ite
  • Mohammad ibn Sanãn
  • Criticism (Jarh Va Ta'dil)
  • Extremism (Ghuluv)
  • Extremists (Ghulat)