بررسی معناشناسی واژة امام، در آیة امامت حضرت ابراهیم (بقره/ 124)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

مفسّران فریقین، دربارة معناى امامت، در آیة امامت حضرت ابراهیم (بقره/ 124) اختلاف نظر جدّى دارند. این اختلاف‌ها با مباحث کلامى آمیخته شده و دامنة موضوع را فراختر کرده و به همین دلیل، اصطلاح شناسى امام در قرآن را دشوار ساخته است.
در این مقاله، در ناحیة سلب، تنها به ذکر نظریه‌هایى که دربارة معناى امامت در آیة مذکور مطرح هستند، بسنده کرده و به منابعى که آنها را مورد مناقشه قرار داده و ابطال کرده‌اند، اشاره شده است. سپس، در ناحیه ایجاب، معناى «پیشوایی با وجوب پیروى و اطاعت مستقل» براى معنای اصطلاحی «امام» پیشنهاد و بر سه پایه تحلیل مفهومى امام، استناد به آیات و تمسّک به روایات، مدلَّل گشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semantic Survey on the Meaning of Imam in the Verse of Quran about the Imamate of Prophet Abraham

نویسنده [English]

  • Fath Allah Najjarzadegan
Professor at Tehran University
چکیده [English]

There is a wide difference between both Shiite and sunni interpreters in interpretation of the verse of Imamate of Prophet Abraham (2/124). The differences in interpretation of this verse have been expanded by theological debates and consequently it has made the semantic of the word "Imam" difficult.
The present essay mentions those theories on the meaning of Imam and refers to the sources which rejected the theories. On the other hand the essay proposes the meaning of "leadership with the necessity of following and obeying deliberately" for the word "Imam" and tries to base the view on the verses, Hadiths and contextual analysis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imamate
  • Prophet Abraham
  • Obeying deliberately
  • Resignation of religion