واکاوی قلمروِ حدیث و حجیّت بیانات آن در حوزه‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه غلوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اسلامی

چکیده

نقش حدیث در زندگی مسلمانان واقعیتی انکارناپذیر است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ بدان جهت که مسلمانان برای رفع نیازهای خود و پاسخگویی به مسائل و امورشان، همواره به موازات قرآن، به حدیث مراجعه کرده‌اند. بر این اساس، مسأله‌ای که قابل طرح است حدود و گسترة حدیث در پاسخگویی به نیازها و برآورده کردن انتظارات بشری است که از آن، به «قلمروِ حدیث» تعبیر می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ از آن جهت که پذیرش هر قلمرو برای حدیث و به تبع آن، حجیت آن قلمرو در مراجعه به حدیث و بهره‌برداری از آن، تأثیرگذار خواهد بود. در این مقاله، سعی بر آن است که با رویکردی درون دینی، نخست، قلمرو حدیث به عنوان یک راهبرد اساسی در بهره‌گیری از آن، بررسی و تحلیل گردد و سپس به چند و چون حجّیت قلمرو حدیث پرداخته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An study on the realm of the Hadith and its authenticity in different Areas

نویسندگان [English]

  • Hamze Haji 1
  • Mahdi Mehrizi 2
1 ph.D of Quranic and Hadith Studies at Free University of Tehran
2 Assistant professor of Quranic and Hadith studies at Free University of Tehran
چکیده [English]


The role of Hadith in the life of the Muslims is a crucial one and that is due to the fact that the Muslims along with the Quran refer frequently to Hadith to satisfy their needs and to answer their Questions. The question must be answered then is what is the real realm of Hadith and in which areas Muslim may have the right to
ask Hadith and to expect its answering. This is the title of a debate called "the realm of Hadith". As determining any domain for Hadith can affect its efficacy for its being referred to, then in this research we try with an inward religious attitude to determine the realm of Hadith as an important approach for applying it and then we would try to study the authenticity of the Realm of Hadith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition
  • Hadith
  • Domain
  • Realm
  • Authenticity
  • needs of Human being