جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه یزد

2 دانش‌آموخته ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه یزد و دانشجوی دکتری دانشکده اصول دین شعبه تهران

چکیده

تعبیر «جنود السموات و الارض» یکی از عبارات ظریف قرآنی است که از قدرت لایزال حضرت حق، حکایت می­کند ـ عبارتی که در عین اجمال، سرشار از مفاهیم گسترده­ای است که کمتر کسی به بررسی و طبقه‌بندی آن پرداخته است.
می­توان گفت که تعبیر «جنود السموات و الارض» یا همان «جنود الله» برای تمام آیات و مخلوقات خداوند صدق می­کند و هیچ مخلوقی خارج از این حیطه نمی­تواند باشد و هر آنچه در کائنات یافت می­شود آن را می­توان «سرباز لشکر خدا» نامید. مؤیّد این مطلب، آیاتی است که به تسبیح کائنات از جمله زمین، آسمانها و مخلوقاتی که در آن قرار دارند، کوه­ها، درختان و نباتات اشاره می‌کنند. هرچند همة عالم مظهر قدرت لایزال الهی و تابع ارادة قاطع اوست، لکن، سنّت الهی بدین منوال است که همة امور در مجرای تعریف شدة علّت و معلولی خود، محقّق گردد. در این راستا جنود آسمان و زمین در مقاطعی، مأمور به ایفای نقش محوّلة خود در عالم می­شوند تا خداوند هم حقّانیت خود و صحّت تعالیم انبیاء را گوشزد نماید و آدمی را نیز از خواب غفلت به درآورد تا دریابد که اراده او فوق همه اراده­ها و قدرت او مافوق تمامی قدرت‌هاست.
این پژوهش می­کوشد تا با دسته‌‌بندی مخلوقات براساس رؤیت‌پذیری و عدم رؤیت‌پذیری از سویی و جاندار و بی‌جان بودن از سوی دیگر، نوعی طبقه‌بندی از جنود الله در آسمان‌ها و زمین به دست دهد و علاوه بر این، مصادیقی را برای هر یک از این دسته­ها بر شمرد و به مأموریت آنها نیز اشاره‌ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jonood al-Samavatva al-Arz (troops of the heavens and the earth) in Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • Beman Ali DehqanMongabad 1
  • Mohammad Reza Babaee Darre 2
1 Associate professor at Yazd University.
2 MA of Quranic and Hadith Studies at Yazd University, PhD student at Usul al-Din University of Tehran
چکیده [English]


The expression of "Jonood al-Samavatva al-Arz" is one of the subtle Quranic expressions which denotes of the power of God- an expression which is full of meaning while is formally simple and general and little treated.
It can be said that the expression of " Jonood al-Samavatva al-Arz" or "Jonood Allah" is used for all the signs and creatures of God and nothing can be out of its circle. In thscase all that is found in creation can be named as "soldier of God's campaign". For this point we can find the verses in which all the creatures including, heaven, earth, mountains, trees and plants are all praying for God's Gloria. Although all the world of creation is a manifest of His Power and Will, His tradition is to flow everything in its own course and by its related cause. Jonood are sometimes obliged to do what they are said to do and in these cases they are doing
their special role.
This research tries to categorize the creatures into visible and non-visible and also into live and dead in order to claim that the campaign of God (jonood Allah) in heaven and earth are divided in such a division. It also tries to mention some of their roles and samples of Jonood Allah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran and Hadith
  • Jonood al-Samavatva al-Arz
  • angles
  • Jinn
  • human