عوامل مؤثر در حمایت از کار، تولید و سرمایه مسلمین از دیدگاه قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آیت الله حائری میبد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله حائری میبد

چکیده

اسلام خواهان عزّت و اقتدار مسلمین در تمام عرصه­ها و از جمله عرصة اقتصادی است و این هدف در پرتو کار و تولید، حاصل می­شود. ازاین­رو، اسلام برای کار و تولید و سرمایه اهمیّت ویژه­ای قائل می­شود و مسلمانان را به حمایت از آنها دعوت می­کند و به منظور رسیدن به عزّت و اقتدار اسلامی، نهادها و افراد مؤثّر در این زمینه را که شامل دولت، تولیدکننده­ها و عموم مردم می­شود به همکاری فرامی­خواند و پیروی از اموری را به آنان توصیه می­کند.
از دیدگاه قرآن، شرط رسیدن به رشد و خودکفایی جامعة اسلامی در زمینة تولیدات داخلی آن است که همة طبقات جامعه ـ اعم از دولت، تولیدکنندگان و مردم ـ دست به دست هم بدهند و با انجام وظایف خود، همراه با رعایت موازین اخلاقی و وظایف دینی، راه رسیدن به هدف مورد نظر را هموار کنند؛ از جمله، دولت با تربیت افراد متخصّص و متعهّد، برنامه‌ریزی برای اشتغال، واگذاری کارهای تولیدی به بخش خصوصی (مردم)، نظارت بر تولید، نظارت بر بازار و مهار قیمت‌ها، کنترل و هدایت واردات کالا، در این جهت، حرکت کند؛ تولیدکننده­ها با پرهیز از تخلّف و غش در تولید کالا و معاملات و گران‌فروشی، نقش‌آفرین باشند و مردم با ترجیح مصرف کالاهای داخلی بر کالاهای خارجی، در راستای تولید داخلی به جامعه و دولت یاری رسانند.
در این تحقیق سعی بر آن است تا با تکیه بر آیات شریف قرآن و سخنان پربار پیامبر و ائمّه معصومین (ع)، به معرّفی عوامل مؤثر در حمایت از کار، تولید و سرمایه مسلمین و وظیفه هریک از ارکان دخیل در اقتصاد جامعه برای ایفای نقش در این زمینه پرداخته شود.
واژگان کلیدی: قرآن، روایات، مسلمین، کار، تولید، سرمایه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors for supporting work, production and investment in Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • Ali mohammad Mirjalili 1
  • Someyye Yusofi 2
1 Associate professor at Ayat-al-Allah Haeri University, Meybod
2 MA of Quranic and Hadith Studies at Ayat-al-Allah Haeri University, Meybod
چکیده [English]


Islam is seeking for authority and honor of all the Muslims in all the fields specially economical grounds and this is aimed by work and production. In Islam work and production are important and Islam invites the people toward these two important factors by suggestions made for the government and investors and
producers. According to the Quran the development and efficacy of Islamic society in local productions can be attained only if all the stages of the society- including government, producers and common people- perform their duties based upon ethical criteria and religious obligations.
After all the government should train persons with specialty and religious concerns, plan for employment, assign manufacturing to the private investors, take supervision over manufacturing and over the market, control the prices and the import and the export. Producers can play their role by abstaining from fraud in
production and in transactions and people can prefer local products in order to help society and the government. In this research we try- based upon the verses of the holy Quran, the prophet and the Imams- to introduce the factors supporting the production and the responsibilities of all the members of the government. Keywords: Quran, Hadiths, Muslims, work, production, investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Hadiths
  • Muslims
  • work
  • production
  • Investment