نقد و بررسی روایات"قلیل الحدیث" بودن امام سجاد(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 ائمّة معصومین(علیهم السلام) و از جمله امام سجّاد(ع)، با توجّه به منصب مهمّ الهی که عهده‌دار بودند، در راستای حفظ، رشد و نمو اسلام و نیز هدایت مردم، تلاش‌های بسیار نموده‌اند. از جملة آن تلاشها، سخنان و احادیث فراوان است که با توجّه به فعالیت‌های گستردة آنها، کثیر الحدیث بودنشان امری انکارناپذیر به نظر می‌رسد؛ ولی همانگونه که در تاریخ حدیث گزارش شده، گاهی افرادی جهت تضعیف شخصی، حدیثی جعل و یا از روی خطا و تدلیس تغییراتی در متن حدیث ایجاد کرده‌اند. در نتیجه مطلبی نادرست ارائه و به دست متأخرین رسیده و بر این اساس قضاوتهای نادرستی(بویژه از سوی خاورشناسان) ارائه شده است. نسبت به امام سجاد(ع) نیز، روایاتی با صفت "قلیل الحدیث" بودن جعل شده است. این مقاله در صدد بررسی و نقد این روایات و مبرّا دانستن آن حضرت، از صفت "قلیل الحدیث" بودن با ارائة ادّلة گوناگون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticizing the Claim that Imam Sajjad (A.S) Was Qalil-al-Hadith (from whom was narrated just a few Hadiths)

نویسندگان [English]

  • Reza Masrur 1
  • Gholamreza Raisian 2
1 M.A at Ferdousi University of Mashad
2 Assistant Professor at Ferdousi University of Mashad
چکیده [English]

 
Imams of Shiah and especially fourth Imam, Sajjad (A.S) due to their mission by Allah, in order to protect and spread the Islam and also to guide people have tried their best. Among the attempts they had made for these purposes are their Hadiths and narrations they presented and it is the case that they have narrated many hadiths because of their activities. However as we see in History of Hadith, there we find some persons that fornicated traditions or perhaps made changes in the text of the traditions and this was by mistake or even subreption (Tadlis, in Arabic). Hence we see that something wrong was made and received to later generation and then based upon these fornications there seems to be some unfair judgments (especially by Easterners). On Imam Sajjad also we find some Hadiths denoting that he was Qalil-al-Hadith. The present essay is to study these Hadiths and to claim that his presence was free of the charge of being Qalil-al-hadith.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sajjad (a.S)
  • Qalil-al-hadith
  • Zohri
  • Baghandi
  • fornication of Hadith
  • subreption (Tadlis)