مراد عینی آیات وعید بنی اسرائیل در سوره مبارکه اسراء از رهگذر قرآن، حدیث و تاریخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

آیاتی از سوره مبارکه اسراء، از وعید الهی در خصوص دو افساد بنی‌اسرائیل و بهتبع آن دو عقوبت ایشان سخن گفتهاند. مقاله حاضر درصدد است به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به دلایل و شواهد قرآنی، حدیثی و تاریخی، مصداق عینی این وعید را شناسایی نماید.
به نظر میرسد افساد اول موعود، افساد کنونی یهود با تشکیل دولت اسرائیل بوده و عقوبت نخست، توسط مجاهدان مسلمان که زمینهسازان ظهور حضرت قائم (عج) و منتسب به منطقه ایراناند، عینیت خواهد یافت . افساد دوم ایشان نیز ـ آخرین افساد شاخصشان ـ همان فتنه موعود دجال خواهد بود و عقوبت دوم توسط امام مهدی (عج) و حضرت عیسی (ع) تحقق خواهد یافت که طبق شواهدی این رخداد در آستانه قیامت خواهد بود. همچنین، بنا به شواهدی منافقانِ دشمن اهلبیت (ع) نیز در هر دو افسادِ بنی‌اسرائیل مدخلیت خواهند داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discovering the External Truth of the Verses of Promise to the "bani Israel" in Surah Israa, According to the Qur'an, Hadith and History

نویسنده [English]

 • ali rezaei kahnamoei
Quran and hadith groups -Faculty of Humanities - Islamic Azad university-khoy-iran
چکیده [English]

Verses from Surah Al-Israa Speak of Two Corrupts, and Following Up, Two Divine doom for the " Bani Israel". The present article seeks to identify the object of this divine promise in a descriptive-analytic manner, citing Qur'anic, hadith, and historical evidence. On this basis, it seems that the first promised corruption is the current Jewish corruption with the formation of the State of Israel And the first retribution will be done by the Muslim Mujahideen Which, according to evidence, would be the basis for the emergence of Imam Mahdi and attributed to the Iranian region. Their second corruption, which will be their last major corruption, for some reason is the promised Dajjal sedition And the second retribution will also be realized by Imam Mahdi Aj and Prophet Jesus, who are on the verge of resurrection according to evidence. There is also evidence that hypocrites of the anti-Ahlul Bayt are involved in both "bani Israel"corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sura al-isra
 • Spoiling the promised the "bani Israel"
 • Punish the promised the "bani Israel"
 • The end of the"bani Israel"
 • The end of the Israel
 1. -قرآن کریم

  1. آیتى، نصرت‌الله؛ سفیانى از ظهور تا افول؛ قم: ثانی عشر، 1384ش.
  2. ابن حماد، نعیم؛ کتاب الفتن؛ به کوشش سمیر زهیری، قاهرة: مکتبة التوحید، 1412ق.
  3. ابن حنبل، احمد بن محمد؛ مسند أحمد بن حنبل؛ به کوشش عبدالله الترکی، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1421ق.
  4. ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ التحریر و التنویر؛ تونس: دار سحنون للنشر والتوزیع، 1997م.
  5. ابن کثیر، اسماعیل؛ تفسیر القرآن العظیم؛ تحقیق: محمد حسین شمس الدین‏ ، بیروت‏: دار الکتب العلمیة، 1419ق.
  6. الامیر، بهاء؛ شفرة سورة الإسراء؛ بنو إسرائیل والحرکات السریة فی القرآن؛ قاهره: مکتبة مدبولی، 2016م.
  7. بخاری، محمد بن اسماعیل؛ الجامع المسند الصحیح المختصر (صحیح البخاری)؛ به کوشش محمد زهیر، بیروت: دار طوق النجاة، 1422ق.
  8. برقى، احمد بن محمد؛ المحاسن؛ به کوشش جلال الدین محدث، قم: دار الکتب الإسلامیة، 1371ق.
  9. بیضاوى، عبدالله؛ أنوار التنزیل و أسرار التأویل‏ ؛ تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلى، بیروت‏: دار احیاء التراث العربى‏، 1418ق.
  10. ترمذی، محمد بن عیسى؛ سنن الترمذی؛ مصر: مکتبة مصطفى البابی الحلبی، 1395ق.
  11. تمیمی، اسعد؛ زوال اسرائیل حتمیة قرآنیة؛ قاهره، بی تا.
  12. تویجری، حمود بن عبدالله؛ إتحاف الجماعة بما جاء فی الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ چ2، ریاض: دار الصمیعی، 1414 ق.
  13. ثعلبى، احمد بن محمد؛ الکشف و البیان (تفسیر ثعلبی)‏؛ محقق: ابن عاشور، ابى محمد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی،‏1422ق.
  14. جرار، بسام؛ زوال اسرائیل عام 2022م، نبوءة أم صُدَف رقمیة؛ بی جا، بی نا، بی تا.
  15. حَوّی، سعید؛ الاساس فی التفسیر؛ قاهره: دار السلام، 1424ق.
  16. خطیب، عبدالکریم؛ التفسیر القرآنى للقرآن؛ بیروت: دار الفکر العربی، 1424ق.
  17. رضایی، علی؛ «اجل یهود؛ پایان دنیا یا رجعت عیسی(ع)؟»؛ مشرق موعود، سال ششم، ش22، 1391ش(الف).
  18. ---------؛ «ارزیابی و تحلیل روایات وارده ذیل آیات وعید بنی اسرائیل در سوره مبارکه إسراء»؛ مشرق موعود، سال چهاردهم، ش 53، 1399ش.
  19. ــــــــــــــ؛ «غلبه نهایی اسلام بر ادیان»؛ مشرق موعود، سال ششم، ش23، 1391ش(ب).
  20. ــــــــــــــ؛ «بررسی تفسیری واژهها و تعبیرهای مهم آیات وعید بنی‌اسرائیل در سوره اسراء»؛ مطالعات تفسیری؛ سال دهم، ش38، 1398ش.
  21. ــــــــــــــ؛ «مُفاد آیات وعید بنی‌اسرائیل»؛ مطالعات قرآن و حدیث, سال دوازدهم، ش23، 1397ش.
  22. رفاعی، عدنان؛ نهایة إسرائیل فی القرآن الکریم، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
  23. ری‌شهری، محمد (و همکاران)؛ دانشنامه امام مهدی (عج)؛ ترجمه: عبدالهادی مسعودی، قم: دار الحدیث، 1393ش.
  24. زعیتر، اکرم؛ سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار؛ ترجمه: علی­اکبر هاشمی رفسنجانی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1362ش.
  25. زیدآبادی، احمد؛ دین و دولت در اسرائیل؛ تهران: روزنگار، 1381ش.
  26. سجادی­طلب، محمد­رضا؛ «دفاع از احادیث نشانه هاى ظهور»؛ مشرق موعود، ش43، 1396ش.
  27. سقاف، ابکار؛ الیهود و عقیدة الارض الموعودة؛ چ2، قاهره: مکتبة مدبولی، 1997م.
  28. سومبارت، ورنر؛ یهودیان و حیات اقتصادی مدرن؛ مترجم: رحیم قاسمیان، چ2، تهران: نشر ساقی، 1384ش.
  29. شعراوى، محمد متولى، تفسیر الشعراوى، بیروت، اخبار الیوم‏، 1997م.
  30. شیخو، محمدامین؛ السید المسیح رسول السلام، یلوح بالافق؛ دمشق: دار النور بشیر، 2007م.
  31. صفاتاج، مجید؛ نژادپرستی صهیونیسم؛ بی‌جا: انتشارات فلسطین، بی‌تا.
  32. صدوق، محمد بن على؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ چ2، ‏قم: دار الشریف الرضی، 1406ق.
  33. ــــــــــــــــــــــــ؛ کمال‌الدین و تمام النعمة؛ به کوشش على‏اکبر غفارى، چ2، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1395 ق.
  34. ــــــــــــــــــــــــ؛ من لا یحضره الفقیه‏؛ به کوشش علی‌اکبر غفارى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.
  35. طباطبایى، سید محمدحسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1390ق.
  36. طبرسى، فضل بن حسن؛ إعلام الورى بأعلام الهدى؛ قم: موسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، 1376 ش‏.
  37. طبرى، امحمد بن جریر؛ جامع البیان فى تفسیر القرآن‏؛ تحقیق: احمد محمد شاکر، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1420ق.
  38. طبسی، نجم الدین؛ «رایات سود - اقتباس از درس خارج آیتالله طبسی»؛ بی‌جا، بی‌نا، 1394 ش.
  39. ـــــــــــــــــــ؛ سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان (ع) (برگرفته از درس خارج کلام استاد نجم الدین طبسی)، بی‌جا، بی‌نا، 1397 ش.
  40. عبدالواحد، خالد؛ نهایة إسرائیل والولایات المتحدة الأمریکیة؛ چ3، بی‌جا، بی‌نا، 1423ق.
  41. عیاشى، محمد بن مسعود؛ التفسیر؛ به کوشش هاشم رسولى، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة، 1380 ق.
  42. فتلاوی، مهدی؛ ثورة الموطئین للمهدی (عج) فی ضوء احادیث اهل السنة؛ چ2، لبنان: دار الوسیلة، 1418ق.
  43. فتلاوی، مهدی؛ سقوط اسرائیل؛ ترجمه: محمد باقر ذو القدر، قم: بوستان کتاب، 1385ش.
  44. فتلاوی، مهدى؛ علامات المهدی المنتظر فی خطب الإمام علی و رسائله و أحادیثه؛ قم: دار الهادی، 1421ق.
  45. کتاب مقدس شامل عهد عتیق و عهد جدید(ترجمه تفسیری)؛ بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
  46. کریمیان، احمد؛ یهود و صهیونیسم؛ قم: بوستان کتاب، 1384ش.
  47. کلینى، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407ق.
  48. کورانی، علی؛ عصر ظهور؛ ترجمه: جلالی، عباس، تهران: چاپ و نشر بین‌الملل، 1382ش.
  49. ـــــــــــــ؛ المعجم الموضوعی لاحادیث الإمام المهدی (عج)؛ چ7، قم: نشر معروف، 1436ق.
  50. مجلسى، محمدباقر؛ ‏بحار الأنوار؛ بیروت:‏ دار إحیاء التراث العربی، 1403ق ‏.
  51. مرتضی عاملی، سید جعفر؛ اسرائیل... فی آیات سورة بنی اسرائیل؛ لبنان: المرکز الاسلامی للدراسات، 1433ق.
  52. مسلم بن الحجاج؛ المسند الصحیح المختصر (صحیح مسلم)؛ به کوشش محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
  53. مسیری، عبدالوهاب؛ موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة؛ قاهره: دار الشروق، 1999م.
  54. ــــــــــــــــــــ؛ دایرة المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم؛ ترجمه: موسسه پژوهش‌های تاریخ خاورمیانه، تهران: فجر اسلام، 1383 ش.
  55. مفید، محمد بن محمد؛ الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد؛ به کوشش مؤسسة آل البیت (ع)، قم:‏ دار المفید، 1372ش.
  56. میدانی، عبدالرحمن حسن حبنکه؛ معارج التفکر و دقائق التدبر؛ دمشق: دارالقلم، 1423ق.
  57. میرلوحی سبزوارى، محمد بن محمد؛ کفایة المهتدی فی معرفة المهدی (ع)؛ قم: دار التفسیر، 1426ق.
  58. ناصرى، محمد امیر؛ الأحادیث المشترکة حول الإمام المهدی؛ تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، 1427ق.
  59. هاشمى، اکبر؛ فرهنگ قرآن؛ قم: بوستان کتاب، 1383ش.
  60. هیثمی، علی بن أبی بکر؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ به کوشش حسام‌الدین القدسی، قاهرة: مکتبة القدسی، 1414ق.