ادله آیات و روایات مبنی بر حرمت تحریک جنسی به مثابه پشتوانه جرم‌شناسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

برخی از زنان و مردان در نحوه پوشش ظاهر، رفتارها و گفتار خود طوری عمل می­کنند که سبب می­شوند طرف مقابل تحریک شده و به سمت گناه کشیده شود و گاهی اوقات نیز سبب ارتکاب حدود الهی مثل زنا و سایر جرائم منافی عفت شود. حال سؤال این است که حکم چنین مسأله­ای از دیدگاه شرع چگونه است؟ برای بررسی این موضوع با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای و استنباط از منابع شرعی به دست آمده است که آنچه امروزه حقوقدانان و جرم­شناسان در مورد حرمت تحریک‌های جنسی به آن دست یافته­ و به­عنوان یک نویافته تحت عنوان «تأثیر بزه­دیده در جرم» از آن یاد می­کنند، مسأله تازه­ای نیست بلکه این مسأله از قرن‌ها پیش موردتوجه شارع مقدس، اهل بیت (ع) و علمای دین قرار گرفته و دارای احکامی است که می­تواند آثار وضعی به دنبال داشته باشد. از نظر شرع مقدس اسلام این اعمال و رفتارها که سبب تحریک می‌شوند، موجب حرمت است و لذا اجتناب از آن­ها لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prohibition (Hurmat) of arousing in crimes against chastity in perspective of verses and Hadiths

نویسندگان [English]

  • abas kalantari 1
  • mohammad sharifi 2
  • seyede masumeh ghaibi 3
1 Associate professor of Jurisprudence and Law at Meybod university, Meybod, Iran
2 Assistant professor of Quran and Hadith Studies at Mazandaran university, Mazandaran, Iran
3 PhD student of Jurisprudence and Criminal Law at Meybod university, Meybod, Iran
چکیده [English]

Some of women and men do so in their covering, behavior and saying that bring about arousing the others and hence their commission of a sin .the main problem is that what the Shariatʼs judgment of such doing is. For studying this problem, we use descriptive- analytic method and referee to sources of religious law. Finally concluded that what jurists and criminologists come to it about prohibition of sexual arousals nowadays –which would refer as a new achievement so called “the influence of victim in crimes against chastity”- is not a new subject but is a subject that is considered by holy lawgiver, and relatives of prophet (Ahl al-Bayt). In addition, religious scholars from previous centuries, and has judgments that can entail conditional influences. According to holy religious law of Islam, these acts and behaviors that bring about arousing brings about prohibition (Hurmat) and therefore it is necessary to avoid from them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arousing
  • Adornment ( Tabarrug)
  • Covering (Hijab0)
  • The acts against chastity
- قرآن کریم؛ ترجمه: سید محمدرضا صفری (ترجمه بر اساس المیزان)، چ6، قم: مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1387 ش.
1. ابن بابویه، محمد بن علی؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال‏؛ قم‏: دار الشریف الرضی للنشر، 1406 ق.
2. ـــــــــــــــــ؛ من لا یحضره الفقیه‌؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ‌1413 ق.
3. ـــــــــــــــــ؛ من لا یحضره الفقیه‌؛ ترجمه: علی اکبر غفاری و دیگران، تهران: صدوق‏، 1367 ش.
4. ـــــــــــــــــ؛ علل الشرائع؛ قم: کتاب‌فروشی داوری، 1385 ش.
5. جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم؛‏ آیات الاحکام جرجانی؛ تهران: نوید، 1404 ق.
6. جعفریان، رسول، رسائل حجابیه‌، قم، دلیل ما‌، ‌1428ق.
7. حر عاملی، محمد بن حسن‌؛ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة‌؛ قم: مؤسسه آل البیت (ع)، 1409ق.
8. حسینی طهرانی، محمدحسین، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام‌، بیروت: ‌دار المحجة البیضاء‌، 1418 ق.
9. حسینی شیرازی، محمد؛ الفقه؛ بی‌جا: بی­نا، بی‌تا.
10. حکیم، محسن؛ مستمسک العروة الوثقی، قم: ‌‌مؤسسة دار التفسیر، 1416 ق.
11. سلطان‌ علیشاه، سلطان محمد بن حیدر؛ تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة؛ چ2‏، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏، 1408 ق.
12. سند، محمد؛ سند العروة الوثقی ـ کتاب النکاح؛ ‌قم: مکتبة فدک، 1429 ق.
13. سیفی، علی‌اکبر؛ ‌دلیل تحریر الوسیلة ـ الستر و الساتر‌؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ‌1417ق.
14. شاه ‌عبدالعظیمی، حسین؛ تفسیر اثنی عشری؛ ‏تهران:‏ میقات‏، 1363 ش.
15. شبیری‌ زنجانی، سید موسی؛ کتاب نکاح؛ قم: مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، ‌‌1419 ق.
16. صادقی تهرانی، محمد؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن؛ چ2، قم‏: فرهنگ اسلامی‏، 1365 ش.
17. صدر، محمد؛ ما وراء الفقه‌؛ بیروت: دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع‌، ‌1420 ق.
18. طبرسی، فضل بن حسن؛ ‏مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ چ6، ‏تهران: ‏انتشارات ناصرخسرو، 1372 ش.
19. طوسی، محمد بن حسن‌؛ تهذیب الاحکام‌؛ چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ‌1407 ق.
20. فاضل جواد، جواد بن سعید؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام؛ چ2‏، تهران: ‏کتاب‌فروشی مرتضوی، 1365 ش.
21. فاضل لنکرانی، محمد؛‌ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ـ القصاص‌؛ قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1421‌ق.
22. فضل الله، سید محمدحسین؛ تفسیر من وحی القرآن؛ بیروت: دار الملاک للطباعة و النشر، 1419 ق.
23. فیض کاشانی، محمد بن شاه­مرتضی؛‏ الاصفی فی تفسیر القرآن؛ قم‏: دفتر تبلیغات اسلامی، ‏1418 ق.
24. مازندرانی، محمدصالح بن احمد؛ شرح الکافی؛ تهران: المکتبة الإسلامیة، 1382 ق.
25. مطهری، مرتضی؛ ‌ فقه و حقوق (مجموعه آثار)؛ قم: صدرا، 1421 ق.
26. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1374 ش.
27. ــــــــــــــــــ؛ کتاب النکاح‌؛ قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، ‌1424 ق.
28. منتظری، حسینعلی؛ دراسات فی المکاسب المحرمة‌؛‌قم: نشر تفکر‌، 1415‌ ق.
29. نجفی، محمدجواد؛ تفسیر آسان؛ ‏‏تهران‏: انتشارات اسلامیه، 1398 ق.
30. یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم؛‌ العروة الوثقی فی ما تعم به البلوی؛ چ2، بیروت: ‌مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‌، 1409 ق.
31. یزدی، محمد؛ فقه القرآن‌؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان‌، 1415 ق.