کلیدواژه‌ها = جمع قرآن
کاربردشناسی اصطلاح «جمع قرآن» در روایات سده نخست هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30512/kq.2023.19002.3514

عصمت کاظمی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد


تحلیل انتقادی آراء فرِد دانِر درباره جمع قرآن کریم

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 211-231

محمد باعزم؛ عباس مصلایی پور؛ نجمه کاظمی