نویسنده = الهام مردان پور شهرکردی
قرآن و راهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشت روانی انسان‌ها

دوره 1، شماره 2، تیر 1390، صفحه 79-98

محمدرضا نورمحمدی؛ فرشته راستی بروجنی؛ الهام مردان پور شهرکردی