نویسنده = سیده وحیده رحیمی
فرایند گذار از معادانکاری به معادباوری در سیر نزول قرآن

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 29-54

10.30512/kq.2021.16292.3033

نرگس قاسمی فیروزآبادی؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


بررسی روایات اهل بیت (ع) در تفسیر ثعلبی

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 241-260

10.30512/kq.2021.12601.2500

سیده وحیده رحیمی؛ کبری باقری