تصویرآفرینی شخصیّت‌ها در سورة یوسف
تصویرآفرینی شخصیّت‌ها در سورة یوسف

خلیل پروینی؛ مرتضی زارع برمی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 7-34

چکیده
  شخصیّت یکی از مباحث مهم در حوزة انسان شناسی است که در داستان‌نویسی اهمیّتی بسیار دارد. قرآن کریم به تصویرپردازی شخصیّت‌ها اهمیّت ویژه‌ای داده است. بیان قرآن در توصیف شخصیّت‌ها، هنری و ادبی است؛ از ...  بیشتر
بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن
بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن

مریم نساج؛ عباس اسماعیلی زاده

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 35-56

چکیده
  بررسی پیوند آیات یک سوره و دید ساختاری به سوره‏ها، نگرشی جدید است که هر چند به طور جزئی در تفاسیر متقدّم وجود داشته، ولی در تفاسیر متأخّر بیشتر مورد توجّه است. در این پژوهش، ساختار سورة انسان، چگونگی ...  بیشتر
بررسی مبنای امام خمینی در حجیّت روایات فقهی و غیر فقهی
بررسی مبنای امام خمینی در حجیّت روایات فقهی و غیر فقهی

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ علی رضا کوهی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 57-78

چکیده
  دیدگاه امام خمینی(ره) همانند بسیاری از عالمان شیعه، در موضوع حجیّت روایات فقهی در مقایسه با روایات غیر فقهی متفاوت است. امام خمینی قائل به حجیّت خبر واحد فقهی است و دلیل اصلی خود بر این دیدگاه را که مبتنی ...  بیشتر
نقد و بررسی سبک‌های «مدیریّت تعارض» و شرایط استفاده از آن بر اساس سورة «یوسف»
نقد و بررسی سبک‌های «مدیریّت تعارض» و شرایط استفاده از آن بر اساس سورة «یوسف»

رضا شکرانی؛ علی نصر اصفهانی؛ فاطمه سادات احمدی کوپایی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 79-110

چکیده
  «مدیریّت تعارض»، یکی از مباحث مهم مدیریّت رفتار سازمانی است. تعارض، به هر نوع اختلاف و برخوردی که بین افراد یا گروه‌ها رخ دهد، اطلاق می‌شود. تعارض اگر کنترل شده و در حدّ متوسّط باشد عمدتاً برای ...  بیشتر
بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در مورد آیة تطهیر
بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در مورد آیة تطهیر

محسن حسن وندی؛ مهدی اکبرنژاد

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 111-128

چکیده
  این مقاله به بررسی، تحلیل و نقد دیدگاه سیّد محمود آلوسی، صاحب تفسیر روح المعانی، دربارةآیة تطهیر می‌پردازد. ایشان از یک سو، نظر مفسّران شیعه و بسیاری از مفسّران اهل سنّت را مبنی بر دلالت آیه تطهیر برعصمت ...  بیشتر
بررسی سبک‌شناختی فرمان حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر
بررسی سبک‌شناختی فرمان حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر

محمد خاقانی؛ زهرا قاسم پیوندی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 129-148

چکیده
  سبک‌شناسی، یکی از موضوعات ادبی است که در سدة اخیر، توجّه ویژه‌ای از طرف ادیبان و سخنوران به آن شده است. سبک ادبی، از اندیشه هر فرد سرچشمه می‌گیرد که بیان کننده نگرش و بینش آن فرد به واقعیّت‌های پیرامونش ...  بیشتر
بررسی تحلیلی‌ ‌ـ‌ تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین
بررسی تحلیلی‌ ‌ـ‌ تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین

محسن قاسم پور؛ محمد سلامی راوندی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 149-174

چکیده
  سورة یوسف، أحسن‌ القصص است که از ایّام دیرینه همواره مورد توجّه محقّقان قرار گرفته‌است. روایاتی که در اهم منابع شیعی و اهل تسنّن پیرامون تفسیر این سوره آمده، برخی از آنها آمیخته با اسرائیلیات است که ...  بیشتر
تحلیل روایات حَکَم بن عُتَیبه و انتسابش به زیدیّه
تحلیل روایات حَکَم بن عُتَیبه و انتسابش به زیدیّه

محمدکاظم رحمان ستایش؛ اعظم فرجامی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 175-202

چکیده
  بُتریه یکی از فرقه‌های زیدیّه است. رجال‌شناسان و صاحبان کتابهای فرق و مذاهب، از برخی افراد در شمار این گروه نام‌ می‌برند که نمی‌توان آنها را از زمرة این باورمندان دانست. چرایی این رخداد و بررسی اندیشه‌ها ...  بیشتر