راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم
راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم

عباس مصلایی پوریزدی؛ سید محمدحسین موسوی زاده؛ ابوالفضل حاجی حیدری

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 7-30

چکیده
  بر اساس آیات و روایات، مخاطبان قرآن، محدود به زمان و مکان خاصی نیستند؛ امّا چگونگی تعمیم مدلول آیات و نحوة استفاده از مضامین آن برای مخاطبان عام، کمتر بررسی شده است. این نوشتار، برخی از راهکارهای تعمیم ...  بیشتر
تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار
تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار

مرتضی ایروانی نجفی؛ الهه شاه پسند

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 31-52

چکیده
  این پژوهش، مروری است بر ارتباط سیاق و اسباب نزول؛ ارتباطی متقابل که گاه به تردید در یکی از این دو قرینه منجر می‌شود. این نوشتار، به بررسی موقعیت سیاق و اسباب نزول و رابطة این دو در تفسیر آیة احصار می‌پردازد. ...  بیشتر
«صمد» نفی مادیّت از ذات «أحد»
«صمد» نفی مادیّت از ذات «أحد»

امیر جودوی؛ محمدحسین برومند؛ اکرم صالحی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 53-70

چکیده
  وجود اختلاف در معنای واژه «الصمد»، مفسّرین را به تکاپویی عجیب انداخته‌است. روایت تفسیری امام حسین (ع) با تعبیر «لا جوف له»، برخلاف دیدگاه مخالفان که آن‌ را ملهم معنای تشبیه و تجسیم دانسته ...  بیشتر
آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر
آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر

اسمعیل سلطانی بیرامی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 71-92

چکیده
  اثبات اعجاز قرآن، در پیراستگی از اختلاف، مشروط به فقدان اختلاف در قرآن و پاسخ‌یابی آیات موهم اختلاف است. صرف نظر از انگیزة‌مدعیانِ اختلاف در آیات قرآن، علّت توهّم اختلاف، در نظر نگرفتن مبانی و قواعد ...  بیشتر
مفهوم شناسی سنّت توفیق و اسباب تحقّق آن از منظر وحی
مفهوم شناسی سنّت توفیق و اسباب تحقّق آن از منظر وحی

نیکو دیالمه

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 93-116

چکیده
  نظم یا الگوهای ثابت از پیش تعیین شده و قابل کشف دربارة پدیده‌ها و واقعیت‌ها، به طبیعت و قوانین تجربی محض اختصاص ندارد؛ بلکه می­تواند آنچه در اصطلاح اندیشمندان مسلمان، سنّت­های اجتماعی یا سنّت‌های ...  بیشتر
نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس
نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

مجید معارف؛ نصرت نیل ساز؛ حسن زرنوشه فراهانی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 117-140

چکیده
  برخی از خاورشناسان در آثار خود، به طور گسترده، شبهة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس را مطرح کرده‌اند تا از این طریق، الهی بودن قرآن را مخدوش کنند و آن را ساختة دست حضرت محمّد (ص) جلوه دهند. شبهات آنها در ...  بیشتر
نگاه بین دینی و بین فرهنگی در تفسیر پرتوی از قرآن
نگاه بین دینی و بین فرهنگی در تفسیر پرتوی از قرآن

ابوالفضل خوش منش

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 141-166

چکیده
  سیّد محمود طالقانی در میان مفسَران معاصر، دارای برخی امتیازات و برخوردار از نگاهی بین­فرهنگی است. او در زمانی حساس می­زیَد و در نقطه­ای مهم، عهده­دار امر تعلیم و ترویج قرآن می­شود؛ به سرزمین‌های ...  بیشتر
جایگاه حدیث در علم اصول
جایگاه حدیث در علم اصول

عباس کلانتری خلیل آبادی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، صفحه 167-186

چکیده
  بدون تردید ایجاد و یا گسترش بیشتر علوم اسلامی، مرهون احادیث منقول از معصومین (ع) بوده است؛ اما عدّه‌ای گمان کرده‌اند که تقریباً همة مسائل علم اصول فقه از علوم دیگر اقتباس شده و قواعد آن مبتنی بر عقل، ...  بیشتر