بررسی معناشناسی واژة امام، در آیة امامت حضرت ابراهیم (بقره/ 124)
بررسی معناشناسی واژة امام، در آیة امامت حضرت ابراهیم (بقره/ 124)

فتح الله نجارزادگان

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 7-30

چکیده
  مفسّران فریقین، دربارة معناى امامت، در آیة امامت حضرت ابراهیم (بقره/ 124) اختلاف نظر جدّى دارند. این اختلاف‌ها با مباحث کلامى آمیخته شده و دامنة موضوع را فراختر کرده و به همین دلیل، اصطلاح شناسى امام در ...  بیشتر
تفسیر تاریخی آیة مرج البحرین
تفسیر تاریخی آیة مرج البحرین

جعفر نکونام

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 31-52

چکیده
  مراجعه به معهودات عرب عصر نزول و تفسیر آیات قرآن بر پایه آنها، پرده از مراد الهی در آیات مجمل بر می‌دارد. یکی از آن آیات، آیه 19 سوره الرحمن است که در این مقاله، از آن به آیه «مرج البحرین» تعبیر می‌شود. ...  بیشتر
تأثیر قرآن بر لغت و زبان عربی
تأثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

علی محمد میرجلیلی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 53-78

چکیده
  نزول قرآن کریم، تأثیرهای فراوانی بر جامعه بشری و به ویژه بر مناطق عربی از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و... بر جای گذاشت. یکی از آن‌ها، تأثیر قرآن بر زبان عربی است. در این مقاله، پنج مورد از تأثیرهای ...  بیشتر
قرآن و راهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشت روانی انسان‌ها
قرآن و راهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشت روانی انسان‌ها

محمدرضا نورمحمدی؛ فرشته راستی بروجنی؛ الهام مردان پور شهرکردی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 79-98

چکیده
  سلامت، در فرهنگ متعالی اسلام، به عنوان یک ارزش مطرح شده و شفابخشی قرآن و راهکارهایی که برای مقابله با فشارهای روحی و تأمین بهداشت روانی انسان بیان کرده، مورد توجّه بسیاری از پژوهشگران بهداشت روانی قرار ...  بیشتر
گونه‌شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات
گونه‌شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات

ولی الله نقی پورفر؛ رضا حاج خلیلی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 99-124

چکیده
  سیاق، به عنوان چارچوب و فضایی که پیام الهی در آن صورت یافته، در رفع ابهام از ظاهر آیات، کارکرد اساسی دارد. کارکرد سیاق، بر اصول بنیادی وحدت پیکر و عدم تعارض آیات قرآن استوار است. در صورت فراهم بودن شرایط ...  بیشتر
جستاری در ماهیّت باطن قرآن
جستاری در ماهیّت باطن قرآن

محمدباقر سعیدی روشن

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 125-146

چکیده
  برخورداری قرآن از مراتب متعدّدِ معنای ظاهری و باطنی، از مبانی پذیرفته شده و تأثیرگذار در تفسیر و تأویل قرآن است. امّا رازگشایی از ماهیّت باطن و حلّ این معما که باطن کدام سنخ از معناست، می‌تواند گامی اثربخش ...  بیشتر
بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان
بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان

مرتضی عرب؛ حسن نقی زاده

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 147-170

چکیده
  از جمله راویان احادیث شیعه، محمّد بن سنان(م. 220ق) است که به رغم قرار گرفتن وی، در سلسله سند روایاتی که تعداد آن‌ها از هشتصد مورد فراتر رفته است، در اعتبار او میان علمای امامیّه اختلاف شدیدی روی داده است. ...  بیشتر
نگرشی به فراز و فرود کارنامه حدیث نگاری شیخ صدوق
نگرشی به فراز و فرود کارنامه حدیث نگاری شیخ صدوق

مهدی جلالی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 171-196

چکیده
   شیخ صدوق (381ق)، شخصیّت نامدار حدیثی شیعه، در سده چهارم هجری است. او که در شیعه، به عنوان رئیس المحدّثین شناخته می‌شود، از اخباریان متقدّمی است که در عرصه حدیث، به شکل گسترده‌ای وارد شده و ضمن گزارش ...  بیشتر