حقوق فطری از دیدگاه قرآن
حقوق فطری از دیدگاه قرآن

بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمود حائرى؛ فاطمه حیدری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 7-39

چکیده
    در نهاد همه انسانها، به حکم فطرت الهی، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیر قابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره، افراد بشر از هر نژاد و هر جنس، صرف نظر از رنگ پوست، میزان ثروت و موقعیّت اجتماعی ...  بیشتر
معناشناسی «ظنّ» در قرآن کریم
معناشناسی «ظنّ» در قرآن کریم

سیّدمحمود طیّب حسینی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 41-65

چکیده
  یکی از واژه‌های قرآنی که فهم دقیق معنای آن، در دریافت معارف قرآنی تأثیر به سزایی دارد واژه «ظن»است. بسیاری از مفسّران «ظن» را حالتی نفسانی، یعنی اعتقاد راجح و گمان که مرتبه‌ای بالاتر از شک ...  بیشتر
رابطه گناه و معرفت از دیدگاه قرآن
رابطه گناه و معرفت از دیدگاه قرآن

مجید ملّایوسفی؛ زهرا اَردَمِه

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 65-94

چکیده
  امروزه، یکی از مسائل مهم معرفت شناسی، تأثیر عوامل غیر معرفتی و از جمله گناه بر معرفت است. اعتقاد به چنین دیدگاهی از ویژگی‌های مهم تفکّر سنّتی است. هندوها در 3500 سال پیش معتقد به تأثیرپذیری معرفت از عوامل ...  بیشتر
معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم
معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ بی‌بی زینب حسینی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 95-119

چکیده
  چکیده  تبیین حوزة معنایی واژگان تک کاربرد، در قرآن کریم امری است که در گرو شناخت معنای دقیق واژه است. در معناشناسی واژگان تک کاربرد، نخست، ریشه شناسی واژة مورد نظر و سپس، تبیین روابط مفهومی این واژه ...  بیشتر
صحیفة النّبی(ص)؛ نماد قانون گرایی در حکومت نبوی
صحیفة النّبی(ص)؛ نماد قانون گرایی در حکومت نبوی

محمدکاظم شاکر؛ محمّدحسین لطفی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 121-141

چکیده
  چکیده رعایت حقوق اساسی افراد و گروهها از شاخصه‌های جامعه مدنی است. مطابق قرآن کریم، یکی از اهداف مهمّ رسالت پیامبران این بوده است که افراد و گروههای انسانی، حقوق همدیگر را به رسمیّت بشناسند و در موارد ...  بیشتر
بازشناسی شخصیّت رجالی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» در منابع امامیّه و اهل تسنّن
بازشناسی شخصیّت رجالی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» در منابع امامیّه و اهل تسنّن

کامران ایزدی مبارکه؛ حسین مهدوی منش

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 143-173

چکیده
    چکیده اشتراک اسمی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» به عنوان یکی از اصحاب مشهور و مورد اعتماد امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، با دو نفر از افراد همنام دیگر، موجب گردیده تا ضمن رخ دادن اشتباه در تشخیص هویّت ...  بیشتر
نقد و بررسی روایات
نقد و بررسی روایات"قلیل الحدیث" بودن امام سجاد(ع)

رضا مسرور؛ غلامرضا رئیسیان

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 175-196

چکیده
   ائمّة معصومین(علیهم السلام) و از جمله امام سجّاد(ع)، با توجّه به منصب مهمّ الهی که عهده‌دار بودند، در راستای حفظ، رشد و نمو اسلام و نیز هدایت مردم، تلاش‌های بسیار نموده‌اند. از جملة آن تلاشها، سخنان ...  بیشتر
فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی
فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی

محمدحسن رستمی؛ زکیه زارع

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 197-214

چکیده
  یکی از مباحث مطرح در علم رجال، مسئلۀ «تمییز مشترکات» است که بر اساس آن، میان دو یا چند شخصیّت رجالی خلط صورت گرفته و آنها را یک شخص پنداشته‌اند. از مصادیق این مسئله، فضل بن شاذان نیشابوری امامی است ...  بیشتر