دوره و شماره: دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-339 
1. کشف استدلالی ساختار و غرض سوره مبارکه احزاب

صفحه 7-38

حجت اله حکم آبادی؛ غلامرضا ریسیان؛ عباس اسماعیلی‌زاده


2. موافقان تفسیر تمثیلی، دلایل و مستندات

صفحه 39-61

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی


7. منابع و موانع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن

صفحه 177-194

زهره حبیبی؛ سهیلا پیروزفر؛ حسن نقی زاده


9. اصول فهم حدیث از منظر فیض کاشانی در کتاب «المحجـة البیضاء»

صفحه 217-242

علی محمد میرجلیلی؛ کمال صحرائی اردکانی؛ یاسر عروجی