موضوعات = حدیث
کاربرد شناسی روایات تقیه با تمرکز بر تحلیل بافت موقعیتی

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 237-258

10.30512/kq.2022.17538.3250

مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد


خاستگاه تاریخی و جغرافیایی جعل و نشر احادیث خوردن گوشت حرام توسط پیامبر (ص)

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 259-260

10.30512/kq.2021.16322.3039

مرجان شیری محمدآبادی؛ نصرت نیل ساز؛ کاظم قاضی زاده؛ نهله غروی نائینی


معیار پذیرش اخبار آحاد نزد شهیدثانی

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 281-299

10.30512/kq.2021.16603.3076

حامد مصطفوی فرد؛ حسن زرنوشه فراهانی


رهیافت‌های معرفتی و اخلاقی برای احیای حقیقت اسلام در نامه منسوب به امام صادق (ع)

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 233-253

10.30512/kq.2021.15905.2975

زهرا صرفی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ سمیه سروقد مقدم


تحلیل محتوای روایات ام سلمه در منابع شیعی

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 275-290

10.30512/kq.2021.13727.2664

محمد نقی ولایتی؛ سید محمد باقر حجتی؛ مهدی مهریزی


روایت «سؤال از مصحف امام علی(علیه السلام)» در بوته نقد

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 291-310

10.30512/kq.2021.15263.2878

محسن دیمه کار گراب؛ زهرا خراسانی


امامان شیعه(علیهم السلام) و علم کلام (بر پایه مطالعات حدیثی)

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 311-330

10.30512/kq.2021.15239.2876

اسماعیل اثباتی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 167-191

10.30512/kq.2021.14319.2741

فاطمه آلبوغبیش؛ حمیدرضا بصیری؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ محمدحسین بیات


واکاوی کاستی‌های ساختاری بر اعتبار تهذیب الأحکام

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 213-231

10.30512/kq.2021.13882.2682

هادی مروی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


بازتعریف مکتب اخباری‌گری

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 270-289

10.30512/kq.2021.13934.2693

حامد مصطفوی فرد


نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار»

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 265-283

10.30512/kq.2021.10457.2253

عباس حویدر؛ کمال صحرایی اردکانی؛ حمید حمیدیان؛ علی محمد میرجلیلی


روایت «فُقَهَاءُ ذَلِکَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاء تَحْتَ‏ ظِلِ‏ السَّمَاءِ» در ترازوی نقد

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 285-301

10.30512/kq.2021.13407.2610

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ سید علی دلبری؛ محسن کبیری راد


تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 261-279

10.30512/kq.2021.12788.2518

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ مهدی تقی زاده طبری


نقش شیخ مفید و سید مرتضی در تنقیح مبانی فکری تشیّع

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 281-299

10.30512/kq.2021.12961.2533

حامد مصطفوی فرد؛ احمد شه گلی


وجود یا عدم وجود متواتر لفظی در میراث حدیثی

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 319-335

10.30512/kq.2021.12869.2526

مصطفی عباسی مقدم؛ قاسم بستانی؛ پرویز رستگار جزی؛ نصره باجی