جهت‌گیری بحث بشارت به پیامبر اسلام (ص) در قرآن و تطبیق آن با متون موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم

چکیده

در آیاتی از قرآن کریم، سخن از بشارت به ظهور پیامبر اسلام از سوی پیامبران پیشین و یا به ثبت رسیده در متون مقدس پیشین است. پرسش مهم در این باره، آن است که هدف قرآن مجید از طرح این موضوع چیست؟ آیا هدف قرآن مانند رویکرد بسیاری از متکلمان یا عقاید نویسان مسلمان، اثبات نبوت خاصه است؟ سؤال دیگر آنکه مقصود قرآن از متون بشارت‌دهنده، همین متون موجود و برجای‌مانده است؟ اگر این‌گونه است، ادعای قرآن مجید درباره کیفیت این بشارت چیست؟ فرضیه‌ای که این نوشتار بدان دست یافته آن است که اولاً هدف قرآن مجید از طرح این موضوع، اثبات نبوت خاصه نیست؛ ثانیاً از قرآن مجید بر نمی‌آید که نام پیامبر اسلام در متون فعلی موجود باشد. بنابراین آیات قرآنی بر بشارت کلی به صورت ذکر صفات تکیه کرده که در متون فعلی موجود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude of the Issue of enunciation Prophet of Islam in Quran and its Comparison with Existing Texts

نویسنده [English]

  • Abdolrahim Soleimani
Assistant Professor in Mofid University of Qom
چکیده [English]

In several verses of Holy Quran, stated by previous prophets or recorded in previous Holy Scriptures, there are statements about enunciation (beshārat) of arrival of Islam’s prophet. An important question is that what’s the purpose of holy Quran about this subject? Is it proving the issue of special prophecy, like lots of theologians? Another question is that the intention of Quran about enunciator texts is exactly these remained and existing one? If so, what’s the claim of holy Quran about the quality of this enunciation? The hypothesis reached by this article is that firstly the purpose of holy Quran for presentation of this subject isn’t proving the issue of special prophecy; secondly, nobody can result from the holy Quran that the name of Islam’s prophet is in existing texts. Therefore, verses of Quran have given the general enunciation in the form of stating the descriptions which is in existing texts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • enunciation (beshārat)
  • Prophet of Islam
  • Holy Quran
  • Old Testament
  • New Testament
ـ قرآن مجید
1. کتاب مقدس؛ انجمن کتاب مقدس ایران.
2. الامیرکانی، انس؛ نظام­التعلیم فی علم اللاهوت القویم؛ بیروت: مطبعة الامیرکان، 1890 م.
3. آشتیانی، میرزا احمد؛ نامه رهبران؛ بی‌جا: فجر، 1364 ش.
4. ­منتظری، حسینعلی؛ از آغاز تا انجام...؛ قم: سرایی، 1382 ش.
5. بارکلی، ولیم؛ تفسیر العهد ­الجدید؛ شرح و بشارت یوحنا؛ قاهرة: دارالجمیل، بی‌تا.
6. تعالیم کلیسای کاتولیک؛ ترجمه: احمدرضا مفتاح و دیگران، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1393 ش.
7. تیسن، هنری؛ الاهیات مسیحی؛ ترجمه: ط. میکائیلیان، تهران: انتشارات حیات ابدی، بی­تا.
8. جماعة من اللاهوتیین؛ تفسیر الکتاب­ المقدس؛ بیروت: النفیر، 1990 م.
9. جمع من افاضل‌اللاهوتیین؛ السنن القویم فی تفسیر اسفار العهد ­القدیم؛ بیروت: مجمع‌الکنائس فی‌الشرق‌الادنی، 1973م.
10. جمعی از نویسندگان؛ محمد خاتم پیامبران؛ تهران: حسینیه ارشاد، 1363 ش.
11. حر عاملی، محمد بن حسن؛ اثبات ­الهداة بالنصوص و المعجزات؛ قم: مطبعة العلمیة، بی­تا.
12. الدر، جان؛ باستان‌شناسی کتاب مقدس؛ ترجمه: سهیل آذری، نور جهان، تهران، 1335 ش.
13. رشید رضا، محمد؛ المنار؛ بیروت: دارالمعرفة، 1342 ق.
14. روحی، ابوالفضل؛ «احمد پیامبر موعود»؛ درّ معرفت، ش120، 1386 ش.
15. سبحانی، جعفر؛ احمد موعود انجیل؛ بی‌جا: توحید، 1361 ش.
16. سبحانی، جعفر؛ الاهیات و معارف اسلامی؛ قم: مؤسسه امام صادق (ع)، 1384 ش.
17. سعیدی­مهر، محمد؛ آموزش کلام اسلامی؛ قم: کتاب طه، 1381 ش.
18. طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی التفسیر القرآن؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.
19. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران: ناصرخسرو، 1372 ش.
20. عبدالاحد، داود؛ محمد (ص) در تورات و انجیل؛ ترجمه: فضل‌الله نیک­آیین؛ تهران: نشر نو، 1361 ش.
21. غرویان، محسن و دیگران؛ بحثی مبسوط در آموزش عقاید؛ قم: دارالعلم، 1371 ش.
22. فخر رازی، محمد؛ التفسیر الکبیر؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1420 ق.
23. کلاپرمن، ژیلبرت ولیبی؛ تاریخ قوم یهود؛ ترجمه: مسعود همتی؛ تهران: انجمن فرهنگی گنج دانش ایران، 1347 ش.
24. کُهن، اُ؛ گنجینه­ای از تلمود؛ ترجمه: امیر فریدون گرگانی؛ بی­جا، بی‌نا، 1350 ش.
25. مصباح، محمدتقی؛ آموزش عقاید؛ موسسه آموزشی و پژوهشی اما خمینی، قم، ۱۳۸۹ ش.
26. مکارم­، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1374 ش.
27. میلر و.م؛ تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران؛ ترجمه: علی نخستین، 1981 م.
28. Achtemeier,Paul ;Harper’s Bible Dictionary; San Francisco: Harper, 1985.