ازدواج به مثابه پیمان بزرگ معناشناسی تطبیقی «میثاق غلیظ» در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

خانواده، هستة طبیعی و سنگ‌بنای اجتماع بشری است. قرآن و کتب آسمانی به این واحد پراهمیّت، عنایت خاص داشته و شیوه‌های تحکیم آن را به طرق مختلف متذکّر شده­اند. یکی از تعابیر قرآن در این باب، تعبیر «میثاق غلیظ» است که ترکیبی مقدّس و متعالی با بار معناییِ ویژه­ است.
این مقاله از مفهوم «میثاق غلیظ»، و برای تبیین اهمیّت آن، از نحوه و سیاق­های استعمال آن در قرآن و نیز از واژه­های مرادف و مرتبط با آن می­گوید. همچنین، مفهوم آن را در کتاب مقدّس به صورتی گذرا، دنبال می‌کند، و از آنجا که «میثاق غلیظ» در مثلّثی میان خدا، زن و مرد (از پیامبران الهی تا انسان‌های عادی) واقع می­شود، نقش زن در تاریخ شرایع و ادیان و کانون خانواده و حیات انسان را در این بین نیز مورد توجّه قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marriage as great covenant; a comparative semantics of "compact covenant" (misaq Ghaliz) in Quran

نویسنده [English]

  • Abolfazl Khosh manesh
Assistant professor at Tehran University
چکیده [English]

Family is as a natural kernel and a main base for human society. Quran and other sacred books of different religions pay special attention to family structure and there you can find hints to the ways of making this institution firm and secure. One of the phrases used by Holy Quran in this regard is "Great Covenant" (Misaq Ghaliz) which is a sacred and transcendent word with an especial meaning. This paper explains the concept in question and in making the notion clear it studies the ways of the application of this concept and other similar words and synonyms in Quran. It takes also a glance at the concept of Great Covenant in the bible. Therefore it claims that as such a covenant is formed between God, Women and men, the role of women in history of religions, family institution and human life should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Great Covenant
  • Loyalty
  • family canon
  • covenant
  • Quran
  • Old and New Testament