معناشناسی حدیث تردّد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرّس حوزه علمیه قزوین

چکیده

چکیده
اثبات اختیار مطلقه، علم ذاتی اطلاقی، اختیارات سه‌گانه طولی و توالی جمال و جلال الهی، از جمله معارفی است که همگی از قِبَل انتساب تردّد به ذات مقدّس الهی قابل کشف است. به دلیل فقدان معناشناسی مناسب نسبت به این واژه و عموماً به دلیل ناسازگاری معنای این واژه با مبانی غیر شیعی، عدّه‌‌‌ای از اندیشمندان با لحاظ معنای خاصّی از تردّد، سعی بر آن داشته­اند تا خداوند را به نوعی از انتساب به تردّد پیراسته نمایند و در این مسیر، دست به تأویل این دسته از روایات زده­اند.
مقالة حاضر پس از بازنگری در مفهوم تردّد، انتساب تردّد به خداوند را حقیقی می‌شمرد و تغییر نگرش مبنایی به این دسته از روایات را گامی مؤثّر در بررسی­های فقه الحدیثی می­داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantics of "Taraddod" Hadith

نویسنده [English]

  • Rouhullah Beheshtipour
Teaching at Hawzeh.
چکیده [English]


By taraddod assigned to God we can prove for Him properties as free will, omniscience, beauty and glory. Due to the lack of proper semantics for this word i.e. Taraddod and especially because of the inconsistency of the content of this word with Shiite principles, some thinkers while interpreting the word in a particular way have tried to purify God to have Taraddod and indeed they have changed the meaning of the word "Taraddod". The current paper while studying the concept of "Taraddod" shows that assigning Taraddod to God is correct and by changing the mind to this Hadith and the meaning of Taraddod, there will be an improvement in Fiqh al-Hadith studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiqh al-Hadith
  • Taraddod
  • Free will of God
  • Omniscience
  • God's attributes