کلیدواژه‌ها = ازدواج
بازخوانی آراء تفسیری آیه 32 سوره نور با رویکرد تفسیر اجتماعی

دوره 6، شماره 15، مهر 1395، صفحه 7-32

داود اسماعیلی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


قوّامیّت شوهر بر زن از دیدگاه قرآن و حدیث

دوره 4، شماره 11، مهر 1393، صفحه 55-82

علی محمد میرجلیلی؛ سید احمد میرخلیلی؛ بهاره کرمی