پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجّه»
پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجّه»

سید حیدر فرع شیرازی

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 7-28

چکیده
  از میان نام‌های مختلف دریا در قرآن کریم یعنی «بحر، لُجّه و یمّ»، نام «لُجّه» با وزنی سنگین‌تر، کم‌ترین بسامد را دارد. این واژه در دو مورد، آن ‌هم در نقش وصفی و مفعولی، به‌عنوان اسم و اسم منسوب ...  بیشتر
طبقه‌‌بندی و تحلیل آراء فقیهان شیعه در حوزه اختلاف قرائات
طبقه‌‌بندی و تحلیل آراء فقیهان شیعه در حوزه اختلاف قرائات

علی اکبر صافی اصفهانی؛ محمد رضا ستوده نیا

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 29-54

چکیده
  در شماری از آیات‌الاحکام قرآن، اختلاف در قرائت وجود دارد. ثمره اختلافی که در قرائت این آیات وجود دارد صرفاً به حوزه قرائت مرتبط نمی‌شود؛ بلکه در علوم قرآن و فقه نیز اثرگذار است. از همین‌رو‌، آیات مذکور ...  بیشتر
هم‌آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جَنَّات النَّعیم»
هم‌آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جَنَّات النَّعیم»

احمد نهیرات؛ عباد محمدیان

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 55-76

چکیده
  در بافت جملات، واژگان هر یک به دلیلی با دیگری پیوند می‌یابد و با پراکندگی منسجم در سراسر متن، سبب انسجام‌بخشی به پیکره آن می‌شوند؛ از این امر به هم‌آیی تعبیر می‌شود که از مهم‌ترین عوامل انسجام‌بخش ...  بیشتر
رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌آهنگ قرآن کریم
رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌آهنگ قرآن کریم

ابوالفضل خوش‌منش

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 77-100

چکیده
  موضوع ارتباط لفظ و معنا که از آن با تعابیری همچون آوامعنایی، فونوسمانتیک و نظم‌آهنگ نیز یاد شده، مبحثی مهم و دیرینه در مطالعات زبانی است. از آنجا ‌که قرآن کریم امری از مقوله زبان است، این ارتباط را به‌خوبی ...  بیشتر
دلالت آیه نهم سوره حجر بر تحریف‌ناپذیری قرآن کریم
دلالت آیه نهم سوره حجر بر تحریف‌ناپذیری قرآن کریم

زهرا کلباسی؛ امیر احمدنژاد

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 101-126

چکیده
  اندیشمندان از دیرباز در حوزه­ اثبات تحریف‌ناپذیری قرآن به دلایل گوناگون عقلی و نقلی تمسک جسته­اند. در این ‌بین، آیات 9 حجر و 41 فصلت، مهم‌ترین دلیل نقلی ایشان بر اثبات این مدعاست. آنان حفظ ذکر در آیه­ ...  بیشتر
واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم
واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم

علی محمد میرجلیلی؛ محمدرضا بابایی دره

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 127-146

چکیده
  حوزه اعتقادات و باورها، نقش بسزایی در سرنوشت انسان‌ها دارد بویژه آنکه به زندگی معنا می‌بخشد و آن را هدفمند می‌کند. بر همین اساس، هرچه باورهای آدمی مادی‌ و در نتیجه محدود باشد، هدف‌های منبعث از آن نیز ...  بیشتر
واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود
واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

مریم حسن جوهری؛ حامد دژآباد؛ سید حسن خلیفه واقفی

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 147-170

چکیده
  ماجرای نوح (ع) در آیات متعددی از قرآن بیان ‌شده است. با این ‌همه تکرار، اما خداوند متعال در آیه 49 سوره هود برای داستان حضرت نوح (ع) عبارت ﴿أَنْباءِ الْغَیْب﴾ به‌کاربرده است. به‌کارگیری عبارت مذکور این ...  بیشتر
شیخ حرّ عاملی و راهکارهای حلّ تعارض اخبار در وسائل الشّیعه
شیخ حرّ عاملی و راهکارهای حلّ تعارض اخبار در وسائل الشّیعه

فتحیه فتاحی زاده؛ نجیمه افشاری

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 171-200

چکیده
   مهم‌ترین منبع شناخت دین اسلام، پس از قرآن، روایات معصومان (ع) است. به سبب عوامل درونی و بیرونی متعدّد، مانند نسخ، تقیّه، از دست رفتن بسیاری از قرائن کلام معصوم، وقوع تحریف و تصحیف در متن روایات، اخبار ...  بیشتر
«السنــة قاضیــة علی کتاب الله ...» در ترازوی نقد علمای اهل‌سنت
«السنــة قاضیــة علی کتاب الله ...» در ترازوی نقد علمای اهل‌سنت

رحیم خاکپور

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 201-220

چکیده
  سنت به مثابه یکی از مصادر اصیل اسلام، بعضی مبیّن قرآن و برخی دیگر مکمل آن می‌دانند. بر اساس دیدگاه مشهور و غالب، قرآن و سنت در کنار هم، مرجع و منبع امور دینی محسوب می‌شوند. با این ‌وجود، تعدادی از محدثان ...  بیشتر
تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل
تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

طیّبه عمارلو؛ مهدی (عبدالمهدی) جلالی؛ عباس اسماعیلی زاده

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 221-242

چکیده
  در علم رجال و دانش جرح‌ و تعدیل برای دستیابی به احادیث معتبر، اسناد روایات بررسی می‌شود. اندیشه‌وران رجالی، برای اعتباریابی اسانید و داوری درباره هر یک از راویان، الفاظ و اصطلاحات خاصی پدید آورده‌اند. ...  بیشتر
ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب
ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب

عبدالهادی فقهی زاده؛ مجید بشیری

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 243-264

چکیده
  کتاب الضعفاء ابن عضائری یکی از منابع علم رجال است. بیشتر آراء این کتاب، با مشهور دیگر کتب رجالی شیعه در تعارض و اختلاف است. این امر از دیرباز مناقشاتی را در خصوص ابن غضائری و اثر وی پدید آورده است. عامل ...  بیشتر
تبارشناسی منابع روایات اعتقادی الکافی
تبارشناسی منابع روایات اعتقادی الکافی

اسماعیل اثباتی؛ سید کاظم طباطبایی پور

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 265-288

چکیده
  یکی از پرسش های مهم درباره جوامع روایی متقدم ، منابع شفاهی و مکتوبی است که این کتاب ها از آن ها پدید آمده است. از این رو، درباره کافی این پرسش پیش روی حدیث پژوهان قرار دارد که کلینی در تالیف کتابش از چه منابعی ...  بیشتر