تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی
تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی

سجاد محمدفام؛ جعفر نکونام؛ سید رضا مؤدب

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، صفحه 7-26

چکیده
  سیری در تفاسیر قرآن نشان می‌دهد درک مفسران پیشین در برخی از آیات با فهم‌های دوره‌های پسین متفاوت است. همین تفاوت‌هاست که این پرسش را پیش می‌کشد اساساً چرا چنین اختلاف‌نظر و تحول آرائی در فهم و تفسیر ...  بیشتر
نقد مبانی «قرآنیون» در نفیِ حجّیت، احراز و اثبات سنّت نبوی
نقد مبانی «قرآنیون» در نفیِ حجّیت، احراز و اثبات سنّت نبوی

زینب طیبی؛ محمد علی مهدوی راد

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، صفحه 27-50

چکیده
  در تاریخ حدیث اهل‌سنت، اندیشه‌هایی را می‌توان یافت که تحلیل آن‌ها نقش بسزایی در تعامل با سنّت و حدیث دارد. ازجمله این اندیشه‌ها، باورهای قرآنیون است که در دوران اخیر رو به گسترش نهاده است. از آنجا که ...  بیشتر
موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان
موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

سلمان قاسم نیا؛ نسرین قاسم نیا؛ عبدالله حاجی علی لالانی

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، صفحه 51-68

چکیده
   یکی از ابعاد اعجاز بیانی قرآن، اعجاز در ساختار متن و موسیقی خاص واژگان و آیات قرآن است. این مهم در سیر شکل‌گیری الفاظ، با دو نگاه برون‌متنی و درون‌متنی انعکاس می‌یابد؛ موسیقی بیرونی قرآن، ره‌آورد ...  بیشتر
رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم
رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم

نرگس سجادیه؛ نیکو دیالمه؛ سارا طوسیان خلیل آباد

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، صفحه 69-90

چکیده
  توجه به نقش تربیتی قرآن کریم در زندگی بشر و تأثیر شگرف آن در هدایت، نشانگر آن است که علاوه بر اثربخشی محتوا، روش‌های به‌کارگرفته‌شده در آن نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و شایسته تأمل است. یکی ...  بیشتر
تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات
تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات

سید علی دلبری؛ محمد اسحاق عارفی

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، صفحه 91-110

چکیده
  بررسی حقیقت انسان و شناخت آن، از مباحث مهمی است که در سعادت اخروی، در زندگی دنیوی و همچنین در فهم حقیقت معاد و کیفیت حشر نقش دارد. از دیرباز میان اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان، حقیقت و شخصیت اصلی انسان ...  بیشتر
مروری بر ابعاد تورات در آیینه روایات اهل بیت(ع)
مروری بر ابعاد تورات در آیینه روایات اهل بیت(ع)

زهرا سادات قهاری؛ محمدکاظم رحمان ستایش

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، صفحه 111-132

چکیده
  اهل‌بیت (ع) به‌عنوان جامع علوم انبیاء سَلف‌‌، در پاره‌ای از روایات خویش به بیان بخش‌هایی از تعالیم تورات پرداخته و یا در مناظرات خود با اهل کتاب به تورات آنان استناداتی داشته‌اند. از دیدگاه اهل‌بیت‌‌ ...  بیشتر
توحید مفضّل بن عمر جعفی در ترازوی نقد
توحید مفضّل بن عمر جعفی در ترازوی نقد

هادی نصیری؛ محمدعلی صالحی

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، صفحه 133-156

چکیده
  رساله توحید مفضل، یکی از میراث‌های حدیثی شیعه است که به عنوان املای امام صادق (ع) به مفضل بن عمر جعفی شناخته می‌شود. در نوشتار حاضر، این کتاب از حیث متن بررسی شده است تا میزان اعتبار آن از حیث درستی یا ...  بیشتر
محک سند و محتوای روایات‌ مُثبتِ یمین استظهاری
محک سند و محتوای روایات‌ مُثبتِ یمین استظهاری

علی تولایی؛ محمود حائری؛ حمیده فراتی زاده

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، صفحه 157-176

چکیده
  دیدگاه مشهور در میان فقهای متأخر و معاصر در مورد ادعای بر میت آن است که علاوه بر بیّنه، قَسَم نیز بر عهده مدعی است. به این قسم که مستند به برخی روایات اهل‌بیت (ع) نیز هست، یمین استظهاری یا یمین متمم گفته ...  بیشتر
واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی
واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی

محمدرضا نایینی منوچهری؛ محمد حکیم

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، صفحه 177-201

چکیده
   اسماعیل بن ابی­زیاد سَکونی شعیری، محدثی است که روایات بسیاری از او نقل شده و از همین‌رو در جوامع روایی و فقهی، مهم و اثرگذار قلمداد شده است. او به دلایل زیر در منابع رجالی و فقهی، «عامی­مذهب» ...  بیشتر