موضوعات = قرآن
تعداد مقالات: 15
1. بررسی ونقد تبیین انتقال معانی تضمین نحوی توسط ابن عاشور ومشهدی قمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

محمد علی حاجعلی پور؛ سید محمد میرحسینی


2. قضا و قدر خدا، و نقش انسان در سرنوشت از منظر قرآن و برهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

محمدباقر سعیدی روشن


3. تحلیل ابهام صبر موسی (ع) در آیات قرآن بر مبنای اصل تشابک دلالتی

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-66

زهرا رادی میبدی؛ اعظم پرچم


5. مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 139-158

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان


6. مطالعه انتقادی دیدگاه رشید رضا، سید قطب و سید محمدحسین فضل الله درباره آیه سیف

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 159-184

کاووس روحی برندق؛ حسن کریمی


7. نظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه‌ای

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-212

محمدمسعود سعیدی


8. نقد مدعای گیبسون در تغییر قبله از پترا به کعبه با استناد به آیات قرآن

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-24

سید محسن خلیلی نژاد؛ جعفر نکونام


9. امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-46

محسن توکلی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ رضا شکرانی


10. بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 67-89

فاطمه سادات زیارتی؛ مینا جیگاره؛ سهیلا صلاحی مقدم


11. نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-113

محمد صادق هدایت زاده؛ سهیلا پیروزفر؛ غلامرضا ریسیان


12. تحلیل اِسناد-متن اخبار ناظر به خطای کاتبان قرآن

دوره 9، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-56

الهه شاه‌پسند


13. تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم

دوره 9، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

احمد پاکتچی؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


14. پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-30

علی دهقان؛ کاوس روحی؛ احمد پاکتچی؛ خلیل پروینی


15. تحلیل ملاک های شناخت سور: مطالعه موردی سوره یس

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-100

مژگان کاظمی بوئینی؛ سوسن آل رسول؛ محمدعلی لسانی فشارکی