کلیدواژه‌ها = معناشناسی
تعداد مقالات: 9
1. معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-24

اعظم پرچم؛ سمیه عمادی اندانی؛ لاله‌زار حاتمی


2. معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه

دوره 4، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 8-36

عباس مصلایی پور؛ مروّت محمدی


3. معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-87

احمد زارع زردینی


4. پژوهشی در معنای واژة قرآنی «خشیت» و تفاوت آن با «خوف»

دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-26

سیدمحمود طیّب حسینی


5. بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-50

مهدی مطیع؛ محمّدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا کریمی


6. مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-74

حسین یوسفی آملی؛ زهرا اکبری


7. جستاری در واژگان شرعی قرآن

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-54

جعفر نکونام؛ لیلا حسینی


8. معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 95-119

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ بی‌بی زینب حسینی


9. معناشناسی «ظنّ» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-65

سیّدمحمود طیّب حسینی