معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح»
معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح»

فریده محمدزاده؛ عاطفه زرسازان؛ مجید معارف؛ نسیم عربی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 7-25

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12421.2473

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.1.6 تحلیل معنایی واژگان متن از راه دستیابی به دقایق معنا صورت می­گیرد. این نگاه در قرآن به دلیل نقش آن در تأمین سعادت بشر اهمیت می­یابد. واژه «فتح» 12 بار در قرآن آمده­ ...  بیشتر
تصویرسازی استعاره در دعاهای قرآنی
تصویرسازی استعاره در دعاهای قرآنی

حسین مهتدی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 165-184

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.11128.2306

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.9.4 استعاره، هنری بیانی است که در آن دو امر متفاوت کنار هم می‌نشیند و موجب وحدت میان اضداد می‌شود. این شیوه بیانی از دو چیز، تعبیری تازه ارائه می‌دهد که شنونده یا خواننده ...  بیشتر
معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم
معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

اعظم پرچم؛ سمیه عمادی اندانی؛ لاله‌زار حاتمی

دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 7-24

چکیده
  امنیّت یکی از موضوع­ های قابل توجّه در قرآن است. این موضوع در مقاله پیش­رو، با روش معناشناسی واژگانی، بررسی و میدان معنایی واژگان مرتبط با امنیّت فردی با توجّه به سیاق آیات و روابط هم­نشینی و جانشینی ...  بیشتر
معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه
معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه

عباس مصلایی پور؛ مروّت محمدی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 8-36

چکیده
  بصیرت امری فراتر از رؤیت ظاهری است و آن عبارت است از ادراک حقایق و رؤیت اشیاء آن گونه که هستند. بصیرت در واقع، به ادراکات قلبی حاکی از حقیقت و قوّة تمییز حق از باطل اطلاق می­شود. این امر از طریق عبرت­آموزی ...  بیشتر
معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم
معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم

احمد زارع زردینی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، ، صفحه 65-87

چکیده
  نوشتار حاضر به معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم با روش باهم­آیی می‌پردازد. در این راستا، آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته از نظر باهم‌آیی تحلیل متنی شده و پس از تعیین مهمترین عناصری که در ...  بیشتر
پژوهشی در معنای واژة قرآنی «خشیت» و تفاوت آن با «خوف»
پژوهشی در معنای واژة قرآنی «خشیت» و تفاوت آن با «خوف»

سیدمحمود طیّب حسینی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1392، ، صفحه 7-26

چکیده
  یکی از مفاهیم ارزشی و اخلاقی قرآن کریم خشیت از خدای متعال است. معمولاً، مفسّران و مترجمان، خشیت را به خوف تفسیر کرده و این دو واژه را مترادف پنداشته‌اند. پژوهندگاهی نیز بین آن دو واژه تفاوت‌هایی ذکر کرده­اند. ...  بیشتر
بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم
بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم

مهدی مطیع؛ محمّدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا کریمی

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 31-50

چکیده
  چکیده خداوند متعال در مقام ذات، در حجاب ذات پوشیده بود و حقیقت او هیچ تجلّی و ظهوری نداشت و از آنجا که دوست داشت عین خود را در عالم مشاهده نماید، انسان کامل را بر صورت خویش خلق کرد تا از اسماء و صفات و ذات ...  بیشتر
جستاری در واژگان شرعی قرآن
جستاری در واژگان شرعی قرآن

جعفر نکونام؛ لیلا حسینی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1391، ، صفحه 35-54

چکیده
  چکیده پرسشی که در این مقاله پی گرفته می­شود، این است که آیا واژگان شرعی چون نماز، طهارت، زکات، روزه، حج و جز آنها که در آیات قرآن به کار رفته، پیش از اسلام به همین معانی شرعی معهود کاربرد داشته یا این ...  بیشتر
مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن
مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن

حسین یوسفی آملی؛ زهرا اکبری

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 51-74

چکیده
  چکیده در اسلام، یکی از کلیدهای اصلی ایمان، «صبر» معرّفی شده است؛ ولی دامنة معنایی این واژه در عرف عام، به قدری محدود شده که تنها در معانی «مکث، تحمّل سختی‌ها و قانع شدن در برابر وضع موجود» ...  بیشتر
معناشناسی «ظنّ» در قرآن کریم
معناشناسی «ظنّ» در قرآن کریم

سیّدمحمود طیّب حسینی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 41-65

چکیده
  یکی از واژه‌های قرآنی که فهم دقیق معنای آن، در دریافت معارف قرآنی تأثیر به سزایی دارد واژه «ظن»است. بسیاری از مفسّران «ظن» را حالتی نفسانی، یعنی اعتقاد راجح و گمان که مرتبه‌ای بالاتر از شک ...  بیشتر
معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم
معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ بی‌بی زینب حسینی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 95-119

چکیده
  چکیده  تبیین حوزة معنایی واژگان تک کاربرد، در قرآن کریم امری است که در گرو شناخت معنای دقیق واژه است. در معناشناسی واژگان تک کاربرد، نخست، ریشه شناسی واژة مورد نظر و سپس، تبیین روابط مفهومی این واژه ...  بیشتر