کلیدواژه‌ها = تفسیر قرآن
تعداد مقالات: 5
1. تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم

دوره 9، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

احمد پاکتچی؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


2. آسیب‌شناسی پدیده چشم‌زخم در جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-92

احمد زارع زردینی؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ نعمت الله به رقم


3. بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی از آیه ﴿أُولُوا الْفَضْلِ‏﴾(نور: 24/ 22)

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-63

حامد دژآباد؛ سیّد محمّد موسوی مقدّم


5. نقش اشتراک لفظی در پیدایش اختلاف برداشت مجتهدان از آیات قرآنی

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-184

حسین چراغی وش؛ حسین فلاحی اصل؛ کاظم حسینی باصری