کلیدواژه‌ها = علم رجال
تعداد مقالات: 9
1. بررسی و تحلیل مبانی رجالی محمدتقی مجلسی

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 359-384

فاطمه شریعتی؛ سیدمهدی لطفی


2. تحلیل شخصیت رجالی غیاث بن ابراهیم در اسناد روایی شیعه

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 249-275

سید مجتبی حسین نژاد


3. بازپژوهی حیات علمی ابو العباس نجاشی و بررسی وثاقت وی

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 339-366

سعید طاوسی مسرور؛ رسول جعفریان


4. ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 243-264

عبدالهادی فقهی زاده؛ مجید بشیری


5. تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 221-242

طیّبه عمارلو؛ مهدی (عبدالمهدی) جلالی؛ عباس اسماعیلی زاده


6. نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-138

طاهره فائق؛ سیّد علیرضا حسینی؛ سیّد محمّد حسین میر صادقی


7. «بررسی و ارزیابی اصطلاح «لَیْسَ بِذاکَ الْقَویّ (الثِّقَه)» در دانش جرح و تعدیل

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 131-149

مهدی (عبدالمهدی) جلالی؛ طیّبه عمارلو


8. فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 197-214

محمدحسن رستمی؛ زکیه زارع


9. بازشناسی شخصیّت رجالی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» در منابع امامیّه و اهل تسنّن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 143-173

کامران ایزدی مبارکه؛ حسین مهدوی منش