بررسی و تحلیل مبانی رجالی محمدتقی مجلسی
1. بررسی و تحلیل مبانی رجالی محمدتقی مجلسی

فاطمه شریعتی؛ سیدمهدی لطفی

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 359-384

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.16.9 مبانی رجالی به مجموعه باورها و اعتقاداتی اطلاق می‌شود که پایه و اساس نظرات رجال‌پژوه را تشکیل می‌دهد. بررسی مبانی هر یک از رجالیان در زمره تحقیقاتی است که می‌تواند ...  بیشتر
تحلیل شخصیت رجالی غیاث بن ابراهیم در اسناد روایی شیعه
2. تحلیل شخصیت رجالی غیاث بن ابراهیم در اسناد روایی شیعه

سید مجتبی حسین نژاد

دوره 8، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 249-275

چکیده
  «غیاث بن ابراهیم تمیمی اسیدی بصری»‏ در شمار راویان امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) قرار داشته و روایات بسیاری از وی نقل شده است. با توجه به توثیق غیاث بن ابراهیم از سوی نجاشی، وثاقت او محرز است اما امامی ...  بیشتر
بازپژوهی حیات علمی ابو العباس نجاشی و بررسی وثاقت وی
3. بازپژوهی حیات علمی ابو العباس نجاشی و بررسی وثاقت وی

سعید طاوسی مسرور؛ رسول جعفریان

دوره 8، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 339-366

چکیده
  کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعة اثر ابو العباس احمد بن علی نجاشی مشهور به رجال نجاشی، از مهم­ترین آثار امامیه است که تاکنون آثار متعددی اعم از کتاب و مقاله درباره آن و مؤلفش نوشته شده است. با وجوداین، ...  بیشتر
تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل
4. تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

طیّبه عمارلو؛ مهدی (عبدالمهدی) جلالی؛ عباس اسماعیلی زاده

دوره 7، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 221-242

چکیده
  در علم رجال و دانش جرح‌ و تعدیل برای دستیابی به احادیث معتبر، اسناد روایات بررسی می‌شود. اندیشه‌وران رجالی، برای اعتباریابی اسانید و داوری درباره هر یک از راویان، الفاظ و اصطلاحات خاصی پدید آورده‌اند. ...  بیشتر
ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب
5. ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب

عبدالهادی فقهی زاده؛ مجید بشیری

دوره 7، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 243-264

چکیده
  کتاب الضعفاء ابن عضائری یکی از منابع علم رجال است. بیشتر آراء این کتاب، با مشهور دیگر کتب رجالی شیعه در تعارض و اختلاف است. این امر از دیرباز مناقشاتی را در خصوص ابن غضائری و اثر وی پدید آورده است. عامل ...  بیشتر
نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات
6. نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات

طاهره فائق؛ سیّد علیرضا حسینی؛ سیّد محمّد حسین میر صادقی

دوره 5، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 117-138

چکیده
  اسناد روایات معرّف عناوین راویان و رابطه‌های بین آنان در نقل روایات هستند. شناخت راویان و ویژگیهای مؤثّر در پذیرش یا ردّ اقوال آنان ضرورتی است که برعهدة علم رجال قرار دارد. بر پایه چنین رویکردی، اسناد، ...  بیشتر
«بررسی و ارزیابی اصطلاح «لَیْسَ بِذاکَ الْقَویّ (الثِّقَه)» در دانش جرح و تعدیل
7. «بررسی و ارزیابی اصطلاح «لَیْسَ بِذاکَ الْقَویّ (الثِّقَه)» در دانش جرح و تعدیل

مهدی (عبدالمهدی) جلالی؛ طیّبه عمارلو

دوره 2، شماره 6 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 131-149

چکیده
  حدیث ـ که به عنوان یکی از منابع مهم در دستیابی به احکام و معارف اسلامی، نقش اساسی دارد ـ بر پایة سند استوار شده است. لذا، برای احراز صحّت نسبت حدیث به معصوم (ع)، بررسی سند راهی مطمئن و کارآمد بوده که مربوط ...  بیشتر
بازشناسی شخصیّت رجالی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» در منابع امامیّه و اهل تسنّن
8. بازشناسی شخصیّت رجالی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» در منابع امامیّه و اهل تسنّن

کامران ایزدی مبارکه؛ حسین مهدوی منش

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 143-173

چکیده
    چکیده اشتراک اسمی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» به عنوان یکی از اصحاب مشهور و مورد اعتماد امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، با دو نفر از افراد همنام دیگر، موجب گردیده تا ضمن رخ دادن اشتباه در تشخیص هویّت ...  بیشتر
فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی
9. فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی

محمدحسن رستمی؛ زکیه زارع

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 197-214

چکیده
  یکی از مباحث مطرح در علم رجال، مسئلۀ «تمییز مشترکات» است که بر اساس آن، میان دو یا چند شخصیّت رجالی خلط صورت گرفته و آنها را یک شخص پنداشته‌اند. از مصادیق این مسئله، فضل بن شاذان نیشابوری امامی است ...  بیشتر