واکاوی ساختار «وَدَّ» و «لَو» در قرآن و بررسی چگونگی ترجمه آن در ترجمه های فارسی قرآن
واکاوی ساختار «وَدَّ» و «لَو» در قرآن و بررسی چگونگی ترجمه آن در ترجمه های فارسی قرآن

رسول محمدجعفری؛ حسین محققی

دوره 11، شماره 25 ، مهر 1400، ، صفحه 123-145

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.13642.2651

چکیده
  یکی از خدمات مهمی که قرآن پژوهان از دیرباز و به‌ویژه، در دوره معاصر در آستانه قرآن ارائه کرده‌اند، سعی بر ترجمه‌ آیات قرآن جهت فهم همگانی است. به رغم همه این تلاش­ها، گاه به دلیل کم‌توجّهی به قواعد ...  بیشتر
مبدأمداری یا مقصدمداری در ترجمه ابوالفتوح رازی با تکیه بر برگردان استعاره‌های قرآنی
مبدأمداری یا مقصدمداری در ترجمه ابوالفتوح رازی با تکیه بر برگردان استعاره‌های قرآنی

کوثر مؤیدی؛ علیرضا باقر

دوره 9، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 58-76

چکیده
  در فرآیند ترجمه، همواره دو گرایش مبدأمدار و مقصدمدار در برابر هم وجود داشته است. مترجمان گاه «حفظ زبان مبدأ» را مدنظر داشته‌ و گاه «قابل­فهم بودن مطلب در زبان مقصد» را مورد توجه قرار داده‌اند. ...  بیشتر
نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم
نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم

قاسم فائز؛ مریم گوهری

دوره 9، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 223-250

چکیده
  تدقیق در معانی واژگان، نقش مهمی در فهم قرآن کریم دارد. یکی از انواع روابط حاکم بر واژگان، مشترک معنوی است. عدم شناخت دقیق مشترک معنوی منجر به خلط آن با مشترک لفظی شده که این امر منجر به فهم نادرست قرآن شده ...  بیشتر
بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم
بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ محمّدجمال الدّین خوش خاضع

دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 81-121

چکیده
  آیة 282 سورة بقره، معروف به آیة دَین، بزرگترین آیه قرآن است که از جنبه­های گوناگون، خصوصاً فقهی و حقوقی، توجّه پژوهشگران را برانگیخته است. از آنجا که ترجمه­های قرآن، بیشتر در دسترس هستند و همگان از ...  بیشتر