کشف استدلالی ساختار و غرض سوره مبارکه احزاب
1. کشف استدلالی ساختار و غرض سوره مبارکه احزاب

حجت اله حکم آبادی؛ غلامرضا ریسیان؛ عباس اسماعیلی‌زاده

دوره 9، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 7-38

چکیده
  نگرش ساختاری به سوره­های قرآن، رویکردی جدید در­ بین قرآن­پژوهان معاصر است. این رویکرد به دنبال کشف غرض و محور اصلی و­ ترسیم ساختار هندسی در سوره­هاست. از این رهگذر، اثبات انسجام و هماهنگی در سوره­ها، ...  بیشتر
تحلیل جایگاه و انواع سیاق در تفسیر الکاشف محمدجواد مُغنیه
2. تحلیل جایگاه و انواع سیاق در تفسیر الکاشف محمدجواد مُغنیه

فاطمه آقاخانی؛ محمد مولوی

دوره 8، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 189-209

چکیده
  سیاق به‌عنوان قرینه مقالیه، درون‌متنی و متصل به کلام، چارچوب و فضایی است که پیام الهی در آن صورت یافته و برای فهم آیات، کارکرد اساسی دارد. قرینه بودن سیاق برای فهم کلام، از اصول عقلایی است که مورد توجه ...  بیشتر
تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار
3. تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار

مرتضی ایروانی نجفی؛ الهه شاه پسند

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 31-52

چکیده
  این پژوهش، مروری است بر ارتباط سیاق و اسباب نزول؛ ارتباطی متقابل که گاه به تردید در یکی از این دو قرینه منجر می‌شود. این نوشتار، به بررسی موقعیت سیاق و اسباب نزول و رابطة این دو در تفسیر آیة احصار می‌پردازد. ...  بیشتر
بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن
4. بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن

مریم نساج؛ عباس اسماعیلی زاده

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 35-56

چکیده
  بررسی پیوند آیات یک سوره و دید ساختاری به سوره‏ها، نگرشی جدید است که هر چند به طور جزئی در تفاسیر متقدّم وجود داشته، ولی در تفاسیر متأخّر بیشتر مورد توجّه است. در این پژوهش، ساختار سورة انسان، چگونگی ...  بیشتر
گونه‌شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات
5. گونه‌شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات

ولی الله نقی پورفر؛ رضا حاج خلیلی

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 99-124

چکیده
  سیاق، به عنوان چارچوب و فضایی که پیام الهی در آن صورت یافته، در رفع ابهام از ظاهر آیات، کارکرد اساسی دارد. کارکرد سیاق، بر اصول بنیادی وحدت پیکر و عدم تعارض آیات قرآن استوار است. در صورت فراهم بودن شرایط ...  بیشتر