معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه
معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه

عباس مصلایی پور؛ مروّت محمدی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 8-36

چکیده
  بصیرت امری فراتر از رؤیت ظاهری است و آن عبارت است از ادراک حقایق و رؤیت اشیاء آن گونه که هستند. بصیرت در واقع، به ادراکات قلبی حاکی از حقیقت و قوّة تمییز حق از باطل اطلاق می­شود. این امر از طریق عبرت­آموزی ...  بیشتر
تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء
تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء

زکیّه زارع؛ مهدی جلالی؛ محمّدحسن رستمی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 37-60

چکیده
  به رغم نظر مشهور مبنی بر مکّی بودن سورة مبارکة اعلی و یکپارچگی مضمونی آن، گروهی با استناد به روایات، قائل به تفکیک نزولی این سوره هستند و معتقدند بخشی از آن پیش از هجرت و بخشی پس از هجرت نازل شده است و گروهی ...  بیشتر
بررسی بافت‌های تأثیرگذار در ارتباط میان‌فردی از دیدگاه قرآن
بررسی بافت‌های تأثیرگذار در ارتباط میان‌فردی از دیدگاه قرآن

سید مهدی لطفی؛ نسیبه علمایی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 61-94

چکیده
  ارتباطات انسانی در قرآن بر مبنای دو بافت تأثیرگذار شخصی و موقعیّتی شکل می¬گیرند. بافت موقعیتی با در نظر گرفتن جنسیت، نقش و پایگاه، فرهنگ، محیط و زمان و بافت شخصی با لحاظ شخصیّت، انگیزه ها، ویژگی‌ها ...  بیشتر
درجات معنا‌ی واژه‌ها‌ در قرآن‌کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی «وحی»
درجات معنا‌ی واژه‌ها‌ در قرآن‌کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی «وحی»

سهیلا پیروزفر؛ حسن نقی‌زاده؛ ندا خداشناس فیروزآبادی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 95-122

چکیده
  قرآن‌ کریم شامل مفاهیم عظیمی می باشد و فهم بشر از آنها دارای مراتبی است؛ امّا خود مفاهیم، نسبی نیستند. با این همه، گاه مفاهیم عظیم قرآنی به عمد یا غیر عمد تا حدّ ابتدایی خود، خفیف شمرده شده و سطحی ترجمه ...  بیشتر
جریان شناسی باطن‌گرایی در تفاسیر اسلامی
جریان شناسی باطن‌گرایی در تفاسیر اسلامی

مینا شمخی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 123-152

چکیده
  از نخستین دوران نگارش تدوین تفاسیر، تفسیرهای گوناگونی از قرآن کریم با رویکردهای متفاوت شکل گرفته‌اند. در این میان، تفسیر باطنی و جریان باطنیه که بر ابعاد درونی و باطنی وحی الهی تأکید داشته اند و گاه ...  بیشتر
خطاب‌های قرآن در اندیشه ی اصولی امام خمینی(ره)
خطاب‌های قرآن در اندیشه ی اصولی امام خمینی(ره)

نادعلی عاشوری؛ احمدرضا توکّلی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 153-174

چکیده
  احکام تکلیفی قرآن کریم به صورت خطاب¬های کلّی بیان شده است که معمولاً با ادوات ندا همراه است. خطاب نیز به مخاطب حاضر نیاز دارد. از سوی دیگر، احکام اسلامی برای تمام مردم و در همه ی زمان¬ها وضع شده است. ...  بیشتر
بررسی و نقد نظریة «وحدت موضوعی» حوّی در تفسیر سورة احزاب
بررسی و نقد نظریة «وحدت موضوعی» حوّی در تفسیر سورة احزاب

اعظم پرچم؛ معصومه رحیمی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، صفحه 175-210

چکیده
  وحدت موضوعی و به دنبال آن، تناسب و ارتباط میان آیات و سوره¬های قرآن کریم از جمله مباحثی است که در سال های اخیر، توجّه قرآن‌پژوهان را به خود جلب کرده است. یکی از مفسّرانی که در بحث¬های تفسیری خویش، این ...  بیشتر