تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر»
1. تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر»

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ مهدی تقی زاده طبری

دوره 10، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 261-279

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12788.2518

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.14.9 یکی از موانع شناسایی هویت راویان در بررسی­های سندی، عناوین متعدد راوی در قالب کنیه، لقب و اسم و نیز اشتراک یک اسم بر مصادیق مختلف است. در همین رابطه شیخ صدوق مدعی است ...  بیشتر
تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری
2. تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری

دوره 8، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 299-337

چکیده
  یکی از رجالیان مهم، ابن‌ غضائری است که به تضعیفِ بسیار و سریع راویان ‌مشهور است. او در کتاب موسوم به «الضعفاء»، بسیاری از راویان ثقه را تضعیف کرده است. رجالی معاصر، شیخ محمد‌تقی شوشتری در کتاب قاموس ...  بیشتر
بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفی
3. بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفی

سیّده زینب طلوع هاشمی؛ سیّد کاظم طباطبایی؛ مهدی جلالی

دوره 5، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 93-116

چکیده
  مفضّل بن عمر جعفی از راویان معاصر با امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) است که «کتاب التوحید» مشهور به «توحید مفضّل» از مهمترین مرویّاتی است که از طریق وی به امام صادق (ع) نسبت داده شده است. آنچه اهمیّت ...  بیشتر
پژوهشی پیرامون ابوعبدالرّحمن سلمی و شخصیت رجالی وی
4. پژوهشی پیرامون ابوعبدالرّحمن سلمی و شخصیت رجالی وی

الهه شاه‌پسند؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ صاحبعلی اکبری؛ سهیلا پیروزفر

دوره 5، شماره 12 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 171-194

چکیده
  ابوعبدالرحمن سلمی از جمله اصحاب حضرت علی (ع) است. بررسی وضعیت رجالی او در مقام یکی از مشاهیر قرائت در صدر اسلام، بویژه به دلیل حضورش در سند قرائت عاصم، دارای اهمّیت شایانی است. این پژوهش با بهره‌گیری از ...  بیشتر