کلیدواژه‌ها = روایات تفسیری
تحلیل و نقد کاربست قرآن در نقد حدیث در تفسیر «الفرقان»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 89-104

10.30512/kq.2021.13097.2555

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


بررسی روایات اهل بیت (ع) در تفسیر ثعلبی

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 241-260

10.30512/kq.2021.12601.2500

سیده وحیده رحیمی؛ کبری باقری


روش شناسی روایات تفسیری امام‌سجّاد (ع) در حوزه تبیین معنا

دوره 8، شماره 18، فروردین 1397، صفحه 101-136

محمدکاظم رحمان ستایش؛ محمدعلی مهدوی راد؛ عذرا میثاقی


جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر «فی ظلال القرآن»

دوره 3، شماره 8، خرداد 1392، صفحه 103-134

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ محمّد مولوی


بررسی مبنای امام خمینی در حجیّت روایات فقهی و غیر فقهی

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 57-78

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ علی رضا کوهی