رهیافت‌های معرفتی و اخلاقی برای احیای حقیقت اسلام در نامه منسوب به امام صادق (ع)
رهیافت‌های معرفتی و اخلاقی برای احیای حقیقت اسلام در نامه منسوب به امام صادق (ع)

زهرا صرفی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ سمیه سروقد مقدم

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 233-253

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.15905.2975

چکیده
  در میان آثار ارزشمند باقی­مانده از امام صادق (ع)، نامه­ای خطاب به اصحاب در تمامی عصرها وجود دارد که توجه و عمل به آن مورد تأکید امام بوده است. در پژوهش حاضر، این نامه با روش تحلیل محتوا به‌صورت کمی و ...  بیشتر
جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری
جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری

فاطمه حبیبی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ فریده حق بین

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 25-43

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12039.2430

چکیده
  در علم زبان­شناسی، رویکردهای مختلفی به «زبان» وجود دارد و برای زبان در این رویکردها، نقش­های گوناگون تعریف می­شود. صورت‌گرایان معتقدند قوه نطق، موهبت ذاتی بشر است که انسان با آن متولد می­شود ...  بیشتر
کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت
کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فاطمه ادایی خضری

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 335-358

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.15.8 مراجعه و بهره­­مندی از سنت گفتاری و مکتوب معصومان (ع)، از جمله مهمترین قواعد تفسیر قرآن محسوب می­شود؛ زیرا از این رهگذر تفصیل معارف و رفع ابهام از مفاهیم مجمل قرآنی ...  بیشتر
شیخ حرّ عاملی و راهکارهای حلّ تعارض اخبار در وسائل الشّیعه
شیخ حرّ عاملی و راهکارهای حلّ تعارض اخبار در وسائل الشّیعه

فتحیه فتاحی زاده؛ نجیمه افشاری

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 171-200

چکیده
   مهم‌ترین منبع شناخت دین اسلام، پس از قرآن، روایات معصومان (ع) است. به سبب عوامل درونی و بیرونی متعدّد، مانند نسخ، تقیّه، از دست رفتن بسیاری از قرائن کلام معصوم، وقوع تحریف و تصحیف در متن روایات، اخبار ...  بیشتر
تبیین تحلیل رابطه متن و مخاطب در پیام‌های قرآن
تبیین تحلیل رابطه متن و مخاطب در پیام‌های قرآن

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه ذاکری؛ حسین بخشعلی سلطانی

دوره 6، شماره 15 ، مهر 1395، ، صفحه 49-72

چکیده
   قرآن کریم و اساساً هر متنی، محصول یک گفتمان است. تحلیل این گفتمان مؤید نقش‌آفرینی سه مؤلفه اصلی متن، مؤلف و مخاطب در خلق این گفتمان است؛ در عین اینکه تحلیل گفتمان از مؤلفه متن آغاز می‌‌شود، نیت‌مندی ...  بیشتر