موضوعات = تفسیر و روایات تفسیری
تحلیل دیدگاه مفسران غرب جهان اسلام (ابن‌عربی، ابن‌عطیه، قرطبی ، ابن‌عاشور) در مساله خلقت زن از مرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30512/kq.2022.18255.3386

مهناز قدرتی قره قشلاقی؛ حسن رضایی هفتادر


شروط اخلاقی و الزامات حقوقی بازتوزیع ‌ثروت در جامعه ازدیدگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19426.3579

حسین ناگهی سرچقایی؛ حمید آریان


الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 131-155

10.30512/kq.2022.17338.3216

حمیدرضا حاجی بابایی؛ حسین هاشم نژاد؛ جعفر گل محمدی؛ مرضیه حسنی کبوترخانی


تقدم انذار بر تبشیر در بیان قرآن کریم

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 215-232

10.30512/kq.2022.17851.3308

محمد حسین فهیم نیا؛ مهدی اسماعیل پور


تحلیل تحول آراء مفسران در مفهوم «ثبات زمین به واسطه کوه‌ها»

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 289-304

10.30512/kq.2022.18020.3346

زهرا قاسم نژاد؛ سیده هانیه مومن


تطور تفسیری واژه «قریب» با تأکید بر آیه 186 سوره بق

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 67-87

10.30512/kq.2021.16532.3065

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ حبیب الله حلیمی جلودار


روش شناسی نقد تاریخی روایات اسباب نزول

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 195-214

10.30512/kq.2022.16734.3104

نجمه حیدری؛ محمد تقی دیاری بیدگلی


امتیازات و آسیب های تفسیر علمی از دیدگاه آیت الله معرفت

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 215-236

10.30512/kq.2021.16911.3133

ماجده امانی؛ حیدرعلی رستمی؛ حسین شریف عسگری


بازپژوهی معنای واژه «متکأ» در آیه 31 سوره یوسف

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 133-149

10.30512/kq.2021.15710.2944

رحمان عشریه؛ سید محمد حسینی پور


تحلیل انتقادی نظریه محمّد عابد الجابری پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 193-210

10.30512/kq.2020.8451.2013

ابوالفضل حاجی حیدری ورنوسفادرانی؛ کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ ابوالفضل شکوری