تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم
تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم

محمّدکاظم شاکر

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، صفحه 7-29

چکیده
  چکیده قرآن کریم در مورد هیچ قومی به اندازة یهود و پیامبران آنها سخن نگفته است. در قرآن، هم شاهد نقد این قوم و اعتقادات و اعمال گذشته‌شان و هم گواه برخورد پیامبر (ص) و مسلمانان با یهود جزیرة ‌العرب هستیم. ...  بیشتر
بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم
بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم

مهدی مطیع؛ محمّدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا کریمی

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، صفحه 31-50

چکیده
  چکیده خداوند متعال در مقام ذات، در حجاب ذات پوشیده بود و حقیقت او هیچ تجلّی و ظهوری نداشت و از آنجا که دوست داشت عین خود را در عالم مشاهده نماید، انسان کامل را بر صورت خویش خلق کرد تا از اسماء و صفات و ذات ...  بیشتر
مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن
مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن

حسین یوسفی آملی؛ زهرا اکبری

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، صفحه 51-74

چکیده
  چکیده در اسلام، یکی از کلیدهای اصلی ایمان، «صبر» معرّفی شده است؛ ولی دامنة معنایی این واژه در عرف عام، به قدری محدود شده که تنها در معانی «مکث، تحمّل سختی‌ها و قانع شدن در برابر وضع موجود» ...  بیشتر
ازدواج به مثابه پیمان بزرگ معناشناسی تطبیقی «میثاق غلیظ» در قرآن
ازدواج به مثابه پیمان بزرگ معناشناسی تطبیقی «میثاق غلیظ» در قرآن

ابوالفضل خوش¬منش

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، صفحه 75-105

چکیده
  خانواده، هستة طبیعی و سنگ‌بنای اجتماع بشری است. قرآن و کتب آسمانی به این واحد پراهمیّت، عنایت خاص داشته و شیوه‌های تحکیم آن را به طرق مختلف متذکّر شده­اند. یکی از تعابیر قرآن در این باب، تعبیر «میثاق ...  بیشتر
امامت و خاتمیّت از دیدگاه قرآن و روایات
امامت و خاتمیّت از دیدگاه قرآن و روایات

محمّدتقی شاکر اشتیجه؛ رضا برنجکار

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، صفحه 107-129

چکیده
  مسألة مهم در ارتباط امامت و نبوّت، تبیین چگونگی ارتباط امامت با پایان نبوّت است. بررسی این مسأله با تفکیک شئون امام و دانستن چگونگی تحقّق آن ممکن است. مطابق رهنمود آیات وروایات، دانشِ حلال و حرام و همچنین ...  بیشتر
«بررسی و ارزیابی اصطلاح «لَیْسَ بِذاکَ الْقَویّ (الثِّقَه)» در دانش جرح و تعدیل
«بررسی و ارزیابی اصطلاح «لَیْسَ بِذاکَ الْقَویّ (الثِّقَه)» در دانش جرح و تعدیل

مهدی (عبدالمهدی) جلالی؛ طیّبه عمارلو

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، صفحه 131-149

چکیده
  حدیث ـ که به عنوان یکی از منابع مهم در دستیابی به احکام و معارف اسلامی، نقش اساسی دارد ـ بر پایة سند استوار شده است. لذا، برای احراز صحّت نسبت حدیث به معصوم (ع)، بررسی سند راهی مطمئن و کارآمد بوده که مربوط ...  بیشتر