کلیدواژه‌ها = تاریخ انگاره
تعداد مقالات: 3
1. تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه «اعجاز»

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-120

ملیکا بایگانیان؛ محمد حسن رستمی


2. تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم

دوره 9، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

احمد پاکتچی؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


3. تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-40

ملیکا بایگانیان؛ محمد حسن رستمی