اصول فهم حدیث از منظر فیض کاشانی در کتاب «المحجـة البیضاء»
1. اصول فهم حدیث از منظر فیض کاشانی در کتاب «المحجـة البیضاء»

علی محمد میرجلیلی؛ کمال صحرائی اردکانی؛ یاسر عروجی

دوره 9، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 217-242

چکیده
  ملا محسن فیض کاشانی (د. 1091ق)، یکی از شخصیت‌های مهم و اثرگذار در علوم اسلامی و به‌ویژه مباحث اخلاقی و حدیثی شیعه امامیه است. ازجمله تألیفات ارزشمند وی، کتاب المحجة البیضاء است که با هدف شرح و اصلاح احیاء ...  بیشتر
تحریف در حدیث، عوامل و پیامدها
2. تحریف در حدیث، عوامل و پیامدها

سید علی دلبری

دوره 4، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 187-212

چکیده
  با توجه به آسیب‌پذیر بودن حدیث،محدثان از دیرباز، بر این باور بوده‌اند که استفاده از این گنجینة گرانسنگ، نیازمند طی مقدّماتی است که یکی از آنها شناسایی آسیب‌ها و زدودن پیامدهای نامطلوب آن است. «تحریف» ...  بیشتر
معناشناسی حدیث تردّد
3. معناشناسی حدیث تردّد

روح الله بهشتی پور

دوره 2، شماره 5 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 83-103

چکیده
  چکیده اثبات اختیار مطلقه، علم ذاتی اطلاقی، اختیارات سه‌گانه طولی و توالی جمال و جلال الهی، از جمله معارفی است که همگی از قِبَل انتساب تردّد به ذات مقدّس الهی قابل کشف است. به دلیل فقدان معناشناسی مناسب ...  بیشتر