گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ـ ریشه شناختی
گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ـ ریشه شناختی

اعظم سادات حسینی؛ سهیلا پیروزفر؛ سید کاظم طباطبایی

دوره 11، شماره 25 ، مهر 1400، ، صفحه 85-104

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.15186.2869

چکیده
  آیه 84 سوره اسراء کلیدی‌ترین اساس کنش‌های آدمی را در کلمه «شاکله» جمع نموده است. از ریشه «ش ک ل» تنها دو واژه «شکل» و «شاکله» در قرآن کریم آمده و معنای «شاکله»نزد مفسران و لغویان، ...  بیشتر
پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن
پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن

علی دهقان؛ کاوس روحی؛ احمد پاکتچی؛ خلیل پروینی

دوره 8، شماره 18 ، فروردین 1397، ، صفحه 7-30

چکیده
  واژه حکمت از دیرباز به‌ عنوان یکی از معناهای محوری حوزه معرفت در قرآن مورد توجه عالمان اسلامی بوده است. از سوی دیگر می‌توان حکمت را به‌مثابه مفهومی جهانی در نظر گرفت که در دوره جدید در غرب ادبیات وسیعی ...  بیشتر