تحلیل شخصیت رجالی غیاث بن ابراهیم در اسناد روایی شیعه
تحلیل شخصیت رجالی غیاث بن ابراهیم در اسناد روایی شیعه

سید مجتبی حسین نژاد

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 249-275

چکیده
  «غیاث بن ابراهیم تمیمی اسیدی بصری»‏ در شمار راویان امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) قرار داشته و روایات بسیاری از وی نقل شده است. با توجه به توثیق غیاث بن ابراهیم از سوی نجاشی، وثاقت او محرز است اما امامی ...  بیشتر
بازپژوهی حیات علمی ابو العباس نجاشی و بررسی وثاقت وی
بازپژوهی حیات علمی ابو العباس نجاشی و بررسی وثاقت وی

سعید طاوسی مسرور؛ رسول جعفریان

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 339-366

چکیده
  کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعة اثر ابو العباس احمد بن علی نجاشی مشهور به رجال نجاشی، از مهم­ترین آثار امامیه است که تاکنون آثار متعددی اعم از کتاب و مقاله درباره آن و مؤلفش نوشته شده است. با وجوداین، ...  بیشتر